Från Finland till utlandet för vård

Om du vill kan du resa till ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland för vård. FPA ersätter kostnaderna på det sätt som om du hade fått vård i en motsvarande situation inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. FPA begär av välfärdsområdet de uppgifter som behövs. Ta på förhand noga reda på det praktiska kring vården. På den här sidan har vi sammanställt en komihåglista till din hjälp.


Kom ihåg detta

Ta reda på mottagarlandet och vårdenheten

Kom överens om de praktiska arrangemangen och res till orten

Betala kostnaderna med anknytning till vården och ansök om ersättning för dem

Du kan använda hälsotjänster i EU-området

Om du bor i ett EU-land kan du resa till EU-området för att använda de offentliga och privata hälso- och sjukvårdstjänsterna. Kostnaderna ersätts på det sätt som om du hade fått vård i en motsvarande situation inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Du betalar dock alltid minst en klientavgift. Du kan få ersättning för din vård i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland.

Observera att vården alltid ges i enlighet med mottagarlandets lagstiftning och hälso- och sjukvårdssystem.

Också på patientskador tillämpas lagstiftningen i det vårdgivande landet. Detta betyder att du ska reda ut ärendet med vårdgivaren och ansöka om eventuell ersättning hos myndigheterna i landet i fråga. Patientförsäkringen i Finland omfattar inte skador som inträffat utomlands.

Vad är planerad vård?

Planerad vård betyder att du reser från ditt bosättningsland till ett annat land enkom för att få vård. Om du får vård utomlands på grund av akut insjuknande eller ett olycksfall är det inte fråga om planerad vård.

Med eller utan förhandstillstånd?

Vad gäller kostnaderna finns det två alternativ för planerad vård: med eller utan förhandstillstånd som motsvarar EU-förordningen. Det vanligare sättet, som beskrivs på den här sidan, är att man reser för vård utan förhandstillstånd. Då betalar du själv alla kostnaderna med anknytning till vården och ansöker om FPA:s ersättning för dem i efterhand.

Du kan också ansöka om förhandstillstånd, alltså en betalningsförbindelse från FPA.
Läs mer om förhandstillståndet och på vilka grunder det kan beviljas.

Läs mer

Funderar du på sjukvård utomlands: Läs Jormas och Leenas berättelser.

Jorma åker till Estland för tandvård
– Planerad vård utan förhandstillstånd

Leenas vård i Tyskland under tvillinggraviditeten
– Planerad vård med förhandstillstånd

Kom ihåg detta när du vill resa utomlands för vård

Ta reda på vart du ska åka

  • Ta reda på dina möjligheter att få den vård som du behöver i ett annat land.
  • Sök en lämplig vårdenhet och kontrollera att vårdgivaren har tillstånd för sin verksamhet.

Kom överens om de praktiska arrangemangen

  • Kom överens om tidpunkten för vården och om avgifterna.
  • Kontrollera på vilket språk vården ges och ordna vid behov tolkning.
  • Skaffa remiss från en läkare om en sådan krävs. Om vården utomlands skulle kräva en remiss i Finland, ska du också ha en remiss för att få ersättning.

Kom ihåg patienthandlingarna och översättningarna

  • Låt översätta dina patienthandlingar och lämna dem till vårdgivaren.
  • Be om att få alla handlingar som gäller dig av vårdgivaren och ta med dig dem till Finland.
  • Om du behöver fortsatt vård, ska du låta översätta handlingarna till finska.

Betala kostnaderna och ansök om ersättning

  • Betala alla kostnaderna för vården och spara kvittona.
  • Ansök om ersättningar från FPA inom sex månader från att du betalade kostnaderna.