Kontaktpunktens klientråd

Intresserad av gränsöverskridande hälso- och sjukvård? Kontaktpunkten arbetar för sina klienter. Vi utvecklar vår verksamhet tillsammans med våra klienter. Gå med i vårt klientråd!


Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård har ett klientråd, vars syfte är att utveckla och ytterligare förbättra webbtjänsten EU-hälsovård.fi och kontaktpunktens verksamhet. Klientrådet består av frivilliga deltagare som är intresserade av att använda hälso- och sjukvårdstjänster utomlands.

Anmälan till klientrådet binder dig inte till någonting och dina kontaktuppgifter används endast för information om evenemang för klientrådet.

Vad gör klientrådet?

Som medlem i klientrådet har du möjlighet att delta till exempel i en enkät om webbtjänsten EU-hälsovård.fi, en utlottning eller en verkstad. Evenemang för klientrådet ordnas cirka 3–4 gånger om året av Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård samt dess samarbetspartner. Vi lottar ut små priser bland alla som deltagit i utvecklingsarbetet.

Deltagandet är alltid frivilligt och du kan när som helst be att vi tar bort dina kontaktuppgifter från vår lista.

Klientrådet arbetar i huvudsak på finska.

Vill du anmäla dig till klientrådet?

Du kan anmäla dig till klientrådet för Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård med responsblanketten. Ditt meddelande skickas till kontaktpunktens e-post. Ange i meddelandefältet att du vill anmäla dig till klientrådet. Ange ditt namn och din e-postadress i fälten avsedda för detta.

Hur går jag ut ur klientrådet?

Om du har frågor om klientrådet eller vill att vi tar bort dina kontaktuppgifter från vår lista, skicka in din fråga eller begäran till oss med responsblanketten.

Vi sparar dina kontaktuppgifter för att kunna skicka information till dig om evenemangen för klientrådet. Vi använder inte dina uppgifter för några andra syften.

Tack för ditt deltagande!