Vanliga frågor om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

På den här sidan finns vanliga frågor om användning av hälso- och sjukvårdstjänster och ersättning av vårdkostnaderna när du får vård i ett annat land än ditt bosättningsland.