Förenta staterna

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 911.


Överenskommelse om social trygghet

Överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Förenta staterna gäller folkpensionen och familjepensionen. För utsända arbetstagare och andra som arbetar tillfälligt i Förenta staterna gäller överenskommelsen också sjuk- och föräldraförsäkringen samt barnbidraget. Överenskommelsen innehåller inga föreskrifter om utgivande av hälso- och sjukvård när en finländare vistas tillfälligt i Förenta staterna.

Hälso- och sjukvård

Hälsosektorn i Förenta staterna är brokig och det finns stora skillnader mellan delstaterna och de olika städerna. Den största delen av befolkningen omfattas av någon hälsoförsäkring, medan en del är helt utan sådana. Sjukhus är enligt lag förpliktade att i nödfall ta hand om alla patienter, men när den akuta livsfaran upphört, upphör även vårdskyldigheten.

När du reser till Förenta staterna är det tillrådligt att ha en täckande reseförsäkring för händelse av sjukdom, olycksfall eller olycka. Avgifterna inom hälso- och sjukvården i Förenta staterna kan vara mycket höga. Ett läkarbesök eller en sjuktransport i nödfall kan kosta tusentals dollar. Trots reseförsäkringen bör man oftast vara förberedd att först betala för läkarbesöket själv, eftersom utländska försäkringsbolags betalningsförbindelser har skillnader. I vissa fall kan man komma överens med sjukhuset och försäkringsbolaget om att fakturan betalas direkt via försäkringsbolaget.