Förenta staterna

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 911.


Överenskommelse om social trygghet

Överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Förenta staterna gäller folkpensionen och familjepensionen. För utsända arbetstagare och andra som arbetar tillfälligt i Förenta staterna gäller överenskommelsen också sjuk- och föräldraförsäkringen samt barnbidraget. Överenskommelsen innehåller inga föreskrifter om utgivande av hälso- och sjukvård när en finländare vistas tillfälligt i Förenta staterna.

Hälso- och sjukvård

I Förenta staterna finns ingen offentlig hälso- och sjukvård för alla medborgare. Hälso- och sjukvården regleras delvis av förbundsstaten, delvis av delstaterna. Hälsosektorn i Förenta staterna är brokig och det finns stora skillnader mellan delstaterna och de olika städerna. Den största delen av befolkningen omfattas av någon hälsoförsäkring, medan en del är helt utan sådana. Sjukhus är enligt lag förpliktade att i nödfall ta hand om alla patienter, men när den akuta livsfaran upphört, upphör även vårdskyldigheten.

När du reser till Förenta staterna är det mycket tillrådligt att ha en täckande reseförsäkring för händelse av sjukdom, olycksfall eller olycka. Avgifterna inom hälso- och sjukvården är mycket höga. Enbart ett läkarbesök eller en sjuktransport i nödfall kan kosta flera tusentals dollar. I allvarligare fall kan kostnaden uppgå till flera tiotusentals dollar. Trots reseförsäkringen bör man oftast vara förberedd att först betala för läkarbesöket själv, eftersom utländska försäkringsbolags betalningsförbindelser inte alltid godkänns. I vissa fall kan man komma överens med sjukhuset och försäkringsbolaget om att fakturan betalas direkt via försäkringsbolaget.

Om du är sjukförsäkrad i Finland och har fått vård utanför EU/EES eller Schweiz på grund av akut insjuknande, en långvarig sjukdom, graviditet eller förlossning, kan du ansöka om ersättning hos FPA i efterhand. Ersättningen är densamma som ersättningen för privat hälso- och sjukvård i Finland. Tänk på att ersättningen oftast endast täcker en liten del av vårdkostnaden, varför det är tillrådligt att teckna en reseförsäkring.