Din rätt att få medicinskt nödvändig vård eller alla tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården baserar sig bland annat på i vilket land du är sjukförsäkrad och vad som är grunden för din vistelse i Finland. Alla kan använda den privata hälso- och sjukvården.

Tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården

Du får alltid brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.

Du kan även ha rätt till medicinskt nödvändig vård eller alla offentliga hälsotjänster enligt den nationella lagstiftningen i Finland, EU-lagstiftningen eller internationella avtal. Din rätt att använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland påverkas av bland annat följande faktorer

  • om du bor stadigvarande i Finland eller om du har hemkommun i Finland
  • i vilket land du är sjukförsäkrad
  • grunden för din vistelse i Finland (t.ex. studier, semester, arbete, pensionär)
  • om du har blivit akut sjuk under en tillfällig vistelse i Finland eller om du har rest till Finland för planerad vård.

Den offentliga hälso- och sjukvården accepterar det europeiska sjukvårdskortet och förhandstillstånd som ger rätt till vård till samma pris som de lokala invånarna betalar. Läs mer om den offentliga hälso- och sjukvården i Finland här.

Tjänster inom den privata hälso- och sjukvården i Finland

Alla kan använda tjänster inom den privata hälso- och sjukvården i Finland. Din rätt att få sjukvårdsersättning från FPA för vårdkostnader inom den privata hälso- och sjukvården grundar sig i allmänhet på om du är sjukförsäkrad i Finland. FPA kan även separat styrka din rätt att få sjukvårdsersättning även om du inte är sjukförsäkrad i Finland. Information om dessa situationer finns i avsnitten Om du blir sjuk under en resa i Finland och Flytta till Finland.

Om du blir sjuk i Finland och använder den privata hälso- och sjukvården, får du inte vården mot klientavgiften med det europeiska sjukvårdskortet. Du får inte heller vård mot klientavgiften inom den privata hälso- och sjukvården, om du reser till Finland för planerad vård med förhandstillstånd. I dessa situationer måste du betala vårdkostnaderna själv, men du kan ansöka om ersättning hos FPA i efterhand. Alternativt kan du ansöka om ersättning hos din egen sjukförsäkringsinstitution.

Läs mer om den privata hälso- och sjukvården i Finland här.