Så här använder du hälso- och sjukvårdstjänsterna i Finland

I Finland finns offentlig och privat hälso- och sjukvård. Du får alltid brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården.


Din rätt att få medicinskt nödvändig vård eller alla tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården baserar sig bland annat på i vilket land du är sjukförsäkrad och vad som är grunden för din vistelse i Finland. Alla kan använda den privata hälso- och sjukvården.

Tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården

Du får alltid brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.

Du kan även ha rätt till medicinskt nödvändig vård eller alla offentliga hälsotjänster enligt den nationella lagstiftningen i Finland, EU-lagstiftningen eller internationella avtal. Din rätt att använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården påverkas av bland annat följande faktorer:

Den offentliga hälso- och sjukvården accepterar det europeiska sjukvårdskortet och förhandstillstånd som ger rätt till vård till samma pris som de lokala invånarna betalar. Läs mer om den offentliga hälso- och sjukvården i Finland här.

Tjänster inom den privata hälso- och sjukvården i Finland

Alla kan använda tjänster inom den privata hälso- och sjukvården i Finland. För att få sjukvårdsersättningar från FPA för vårdkostnaderna inom den privata hälso- och sjukvården, måste du i allmänhet vara sjukförsäkrad i Finland. FPA kan även separat styrka din rätt att få sjukvårdsersättning även om du inte är sjukförsäkrad i Finland. Information om dessa situationer finns i avsnitten Om du blir sjuk under en resa i Finland och Flytta till Finland.

Om du blir sjuk i Finland och använder den privata hälso- och sjukvården, får du inte vården mot klientavgiften med det europeiska sjukvårdskortet. Du får inte heller vård mot klientavgiften inom den privata hälso- och sjukvården, om du reser till Finland för planerad vård med förhandstillstånd. I dessa situationer måste du betala vårdkostnaderna själv, men du kan ansöka om ersättning hos FPA i efterhand. Alternativt kan du ansöka om ersättning hos din egen sjukförsäkringsinstitution.

Läs mer om den privata hälso- och sjukvården i Finland här.