Kanada

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 911.


Överenskommelse om social trygghet

Kanada och Finland har slutit en överenskommelse om social trygghet som gäller folk- och familjepensionen, men inte sjukvården. Finland har dessutom en avtalsreglering om social trygghet med delstaten Québec i Kanada. Vissa grupper har enligt överenskommelsen rätt till sjukvårdstjänster i Québec. Läs mer om sjukvård i Québec i Kanada.

Hälso- och sjukvård

För resenärer som åker tillfälligt till Kanada är hälso- och sjukvårdstjänsterna mycket dyra. Bara ett besök på läkarmottagningen kan kosta över ett hundra kanadensiska dollar och kostnaderna för sjukhusvården kan uppgå till flera tusen kanadensiska dollar. När du reser till Kanada är det därför bra att skaffa en täckande reseförsäkring.

Kanada har ett nationellt sjukförsäkringsprogram, med vilket man försöker säkerställa att var och en har ett rimligt avstånd till nödvändiga hälso- och sjukvårdstjänster. De som omfattas av den kanadensiska sjukförsäkringen betalar avgifterna i förväg, men personer som vistas i landet tillfälligt betalar fullt pris för tjänsterna.

Hälso- och sjukvårdstjänsterna i Kanada är allmänt sett av bra kvalitet och till exempel är specialist- och laboratorietjänsterna omfattande. För besök hos specialistläkare krävs remiss från en allmänläkare och personer som inte omfattas av det nationella försäkringsprogrammet kan ibland ha svårt att snabbt och smidigt få tid hos en läkare. På privata läkarstationer kan man få vård snabbare. Du blir eventuellt tvungen att först betala läkarbesöket själv, trots att du tecknat en reseförsäkring.