Flytta till Finland som studerande eller forskare

Om du kommer till Finland för att studera kan du använda tjänster inom skol- och studerandehälsovården. Tjänster inom skol- och studerandehälsovården är kostnadsfria och erbjuds till alla heltidsstuderande skolelever och examensstuderande vid läroanstalten. Du kan även ha rätt att använda tjänsterna inom den offentliga och den privata hälso- och sjukvården i Finland.


Skol- och studerandehälsovården omfattar

  • hälsokontroller
  • hälso- och sjukvårdstjänster
  • sjukvårdstjänster inom primärvården.

Studier i grundskolan, på gymnasiet eller vid yrkesläroanstalter

Den kommun där läroanstalten är belägen ordnar tjänsterna inom skol- och studerandehälsovården. De ordnas vanligtvis i skolans utrymmen.

Hälso- och sjukvård för högskolestuderande

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) ordnar tjänsterna inom studerandehälsovården för studerande vid universitet och yrkeshögskolor.

Du kan använda SHVS tjänster om du avlägger examen vid en yrkeshögskola eller universitet och har anmält dig som närvarande för terminen. Varje högskolestuderande som har rätt att använda SHVS tjänster betalar en hälsovårdsavgift till FPA. Du behöver inte betala hälsovårdsavgiften om ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien ansvarar för din sociala trygghet. Du kan anlita SHVS tjänster även om du inte måste betala hälsovårdsavgiften. Du hittar mer information om betalning av avgiften på FPA:s webbplats.

Om du kommer till Finland som utbytesstudent har du inte rätt att använda SHVS tjänster. Om du kommer till Finland som utbytesstudent från ett EU-land, Storbritannien, Australien eller Québec i Kanada har du rätt till medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården.  Utbytesstudenter från andra länder behöver en privat försäkring för sjukvårdskostnader.

Din rätt att använda den offentliga och den privata hälso- och sjukvården i Finland

Om du kommer till Finland som studerande eller forskare från ett annat EU-/EES-land, Schweiz, Storbritannien, Australien eller Québec i Kanada, får du vård inom den offentliga hälso- och sjukvården och ersättning från FPA för kostnader inom den privata hälso- och sjukvården samt för läkemedels- och sjukresekostnader.

  • Om du kommer från ett EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz ska du intyga din rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården med det europeiska sjukförsäkringskortet. Med kortet får du medicinskt nödvändig vård, alltså vård som enligt läkarens bedömning inte kan vänta tills du återvänder till ditt hemland. Längden på din vistelse i Finland påverkar omfattningen av den vård som ges.
  • Om du kommer från Storbritannien eller Nordirland och har Storbritanniens eller Nordirlands GHIC-kort eller ett intyg över rätt till vårdförmåner som Storbritannien utfärdar för studerande (CRA), får du medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården med korten.
  • Om du kommer från Québec i Kanada ska du registrera intyget som din egen sjukförsäkringsinstitution har utfärdat hos FPA. FPA utfärdar dig ett intyg med vilket du påvisar din rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.
  • Om du kommer från Australien ska du intyga din rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården med ditt australiensiska pass. Din stadigvarande bostadsadress ska vara i Australien.

Om du kommer till Finland som studerande från ett annat land än ett EU-/EES-land, Schweiz, Storbritannien, Australien eller Québec i Kanada, måste du ha en privat försäkring som täcker kostnaderna för hälso- och sjukvård och läkemedelsbehandlingar. En försäkring är en förutsättning för att få uppehållstillstånd. Om du har en hemkommun i Finland, kan du använda tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården mot en klientavgift. Du kan dessutom använda tjänsterna inom den privata hälso- och sjukvården på din egen bekostnad. Också försäkringen kan täcka dina kostnader.

Om du arbetar vid sidan av studierna, kan detta påverka din rätt till vård

Om du arbetar vid sidan av studierna ska du anmäla detta till FPA, som utreder din rätt till vård i Finland. Till exempel tredjelandsmedborgare som kommer från ett annat land än ett EU-/EES-land, Schweiz, Storbritannien, Québec i Kanada eller Australien och som har ett uppehållstillstånd i Finland som ger rätt att arbeta och har ett giltigt arbetsavtal, har rätt att använda tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Stipendieforskare

Om du arbetar i Finland som stipendieforskare får du information om rätten till den sociala tryggheten på FPAs webbplats. Till exempel tredjelandsmedborgare som kommer från ett annat land än ett EU-/EES-land, Schweiz, Storbritannien, Australien eller Québec i Kanada och som har ett uppehållstillstånd för forskare, kan godkännas för den finländska sjukförsäkringen. När du är sjukförsäkrad kan du använda den offentliga hälso- och sjukvården och få FPAs ersättning för användningen av den privata hälso- och sjukvården.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe

Hittade du det du sökte?

Ge respons!
Your Europe