Flytta till Finland som studerande eller forskare

Om du kommer till Finland för att studera kan du använda tjänster inom skol- och studerandehälsovården. Tjänster inom skol- och studerandehälsovården är kostnadsfria och erbjuds till alla heltidsstuderande skolelever och studerande vid läroanstalten. Du kan även ha rätt att använda tjänsterna inom den offentliga och den privata hälso- och sjukvården i Finland.


Skol- och studerandehälsovården omfattar

  • hälsokontroller
  • hälso- och sjukvårdstjänster
  • sjukvårdstjänster inom primärvården.

Studier i grundskolan, på gymnasiet, vid yrkesläroanstalter eller yrkeshögskolor

Den kommun där läroanstalten är belägen ordnar tjänsterna inom skol- och studerandehälsovården. Skol- och studerandehälsovården ordnas vanligtvis i skolans utrymmen.

Hälso- och sjukvård för högskolestuderande

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) ordnar tjänsterna inom studerandehälsovården för universitetsstuderande. Du kan använda SHVS tjänster om du avlägger grundexamen och har betalat medlemsavgiften till studentkåren.

Din rätt att använda den offentliga och den privata hälso- och sjukvården i Finland

Om du kommer till Finland som studerande eller forskare från ett annat EU-/EES-land, Schweiz, Australien eller Québec i Kanada, får du vård inom den offentliga hälso- och sjukvården och ersättning från FPA för kostnader inom den privata hälso- och sjukvården samt för läkemedels- och sjukresekostnader.

  • Om du kommer från ett EU-/EES-land eller Schweiz ska du intyga din rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården med det europeiska sjukvårdskortet. Med kortet får du medicinskt nödvändig vård, alltså vård som enligt läkarens bedömning inte kan vänta tills du återvänder till ditt hemland. Längden på din vistelse i Finland påverkar omfattningen av den vård som ges.
  • Om du kommer från Québec i Kanada ska du registrera intyget som din egen sjukförsäkringsinstitution har utfärdat hos FPA. FPA utfärdar dig ett intyg med vilket du påvisar din rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.
  • Om du kommer från Australien ska du intyga din rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården med ditt australiensiska pass. Din stadigvarande bostadsadress ska vara i Australien.

Om du kommer till Finland som studerande från ett annat land än ett EU-/EES-land, Schweiz, Australien eller Québec i Kanada, måste du ha en privat försäkring som täcker kostnaderna för hälso- och sjukvård och läkemedelsbehandlingar. En giltig försäkring är en förutsättning för att få uppehållstillstånd. Inom den offentliga hälso- och sjukvården får du brådskande vård, vars kostnader du själv står för. Du kan dessutom använda tjänsterna inom den privata hälso- och sjukvården på din egen bekostnad. Också försäkringen kan täcka dina kostnader.

Om du arbetar vid sidan av studierna, kan detta påverka din rätt till vård

Om du arbetar vid sidan av studierna ska du anmäla detta till FPA, som utreder din rätt till vård i Finland. Till exempel tredjelandsmedborgare som kommer från ett annat land än ett EU-/EES-land, Schweiz, Québec i Kanada eller Australien och som har ett uppehållstillstånd i Finland som ger rätt att arbeta och har ett giltigt arbetsavtal, har rätt att använda tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.

Stipendieforskare

Om du arbetar i Finland som stipendieforskare får du information om rätten till den sociala tryggheten på FPAs webbplats. Till exempel tredjelandsmedborgare som kommer från ett annat land än ett EU-/EES-land, Schweiz, Australien eller Québec i Kanada och som har ett uppehållstillstånd för forskare, kan godkännas för den finländska sjukförsäkringen. När du är sjukförsäkrad kan du använda den offentliga hälso- och sjukvården och få FPAs ersättning för användningen av den privata hälso- och sjukvården.