FPA: Förfarande med förhandstillstånd enligt EU:s patientdirektiv i samband med sjukvård som ges utomlands införs tills vidare inte i Finland

19.12.2023

Finland tar tills vidare inte i bruk ett nytt förfarande enligt EU:s patientdirektiv där kunderna ska ansöka om förhandstillstånd hos FPA när de söker planerad sjukvård utomlands. Den finländska hälso- och sjukvården har för närvarande inte sådana åtgärder i sitt tjänsteutbud som uppfyller villkoren för förhandstillstånd enligt patientdirektivet.


Avsikten var att Finland från ingången av 2024 inför ett nytt förfarande med förhandstillstånd enligt EU:s patientdirektiv i situationer där kunder söker planerad sjukvård i ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland.

Finland kommer dock tills vidare inte att ta förfarandet i bruk, eftersom den finländska hälso- och sjukvården för närvarande inte har sådana åtgärder i sitt tjänsteutbud som uppfyller villkoren för ett förhandstillstånd enligt patientdirektivet.

Förhandstillstånd enligt patientdirektivet kan tas i bruk i Finland senare. Då föreskriver Finlands regering separat genom förordning om de tjänster som kräver förhandstillstånd för att kostnaderna för dem ska kunna ersättas. FPA kommer att informera om detta separat.

I och med EU:s patientdirektiv har en patient rätt att söka planerad sjukvård i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland och få ersättning för vården. Ersättningen betalas enligt samma kriterier oberoende av om vården har getts i hemlandet eller utomlands. I Finland har EU:s patientdirektiv genomförts genom lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Lagen ändrades 1.5.2023, och en ändring gällande förhandstillståndet var avsedd att träda i kraft i början av 2024.

Man kan fortsättningsvis söka planerad vård utomlands antingen på eget initiativ utan förhandstillstånd eller med förhandstillstånd enligt EU-förordningen.

Läs mer

Källan: FPA