Egypten

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 123.


Hälso- och sjukvård

Sjukhusen i stora städer och på turistområden i Egypten har internationell standard. Ur finländskt perspektiv är sjukvårdsavgifterna höga. När du reser till Egypten är det bra att skaffa en täckande reseförsäkring.

Egyptiska läkare har ofta studerat utomlands. I synnerhet i Kairo, Alexandria och Sharm el Sheikh är tillgången till primärvård tillräcklig, men tillgången till krävande vård kan i vissa regioner vara begränsad.

De flesta offentliga sjukhusen accepterat inte utländska försäkringshandlingar som betalningsförbindelse och kräver kontantbetalning. När du betalar för sjukvården själv, ger läkaren eller sjukhuset dig ett kvitto och en redogörelse för vården som du kan lämna till försäkringsbolaget. Även på apoteket får du ett officiellt kvitto för läkemedel som du betalat. I dessa handlingar finns uppgifterna om läkaren, läkarens namnförtydligande samt kontaktuppgifter till mottagningen och sjukhuset (adress, telefon- och faxnummer samt adress till sjukhusets webbplats).

Privat sjukvård finns tillgänglig speciellt i Kairo (International Medical Centre och Anglo American Hospital) och i Alexandria (German Hospital). Läkarna och vårdpersonalen talar vanligtvis engelska. Privatsjukhus accepterar ofta utländska försäkringshandlingar som betalningsförbindelse. Detta är det bra att reda ut i förväg med sjukhuset.

Om du är sjukförsäkrad i Finland och har fått vård utanför EU/EES eller Schweiz på grund av akut insjuknande, en långvarig sjukdom, graviditet eller förlossning, kan du ansöka om ersättning hos FPA i efterhand. Ersättningen är densamma som ersättningen för privat hälso- och sjukvård i Finland. Tänk på att ersättningen oftast endast täcker en liten del av vårdkostnaden, varför det är tillrådligt att teckna en reseförsäkring.

I turistmål, till exempel i El Gouna och Hurghada, samarbetar vissa hotell med läkare. Hotellet kan beställa läkaren.

Ambulansnödnumret i Egypten är 123, men tillgången till ambulans varierar regionalt. Utanför de stora städerna är hälso- och sjukvårdstjänsterna ofta otillräckliga, speciellt vad gäller krävande sjukvård.

Läkemedel

Apotek finns det i allmänhet gott om i Egypten och många läkemedel får även köpas utan recept. När du köper läkemedel, kontrollera att läkemedlet är i originalförpackningen med en tydlig förpackningspåskrift. I vissa apotek finns förfalskningar som i värsta fall kan vara farliga.