Luxemburg

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Tillgång till vård

Under en tillfällig vistelse i Luxemburg får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC),. Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen. Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din tillfälliga utlandsvistelse, ska du komma överens om ordnandet av vården i förväg med vårdgivaren. Till exempel dialys, oxygenterapi, särskild astmabehandling och kemoterapi samt ultraljudsundersökning av hjärtat i samband med kroniska autoimmuna sjukdomar är behandlingar som måste avtalas i förväg.

Med det europeiska sjukvårdskortet får du vård på samma sätt och till samma pris som lokala invånare. Det är tillrådligt att ha med sig både det europeiska sjukvårdskortet och en kopia av kortet. Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort att visa upp eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du ha möjlighet att i efterhand ansöka om ersättning hos FPA.

I Luxemburg betalar du vårdkostnaderna först själv. Du kan sedan ansöka om ersättning hos Luxemburgs nationella sjukförsäkringskassa (Caisse nationale de santé, CNS). CNS har flera verksamhetsställen i Luxemburg. Kontaktuppgifterna hittar du på CNS webbplats (på engelska).

Din ersättningsansökan ska innehålla följande dokument: räkningen i original, dina bankuppgifter (”relevé d’identité bancaire”, dvs. RIB-intyget om kontoinnehav, som beviljas av banken) och en kopia av ditt europeiska sjukvårdskort. Om någon annan än patienten själv betalar räkningen, finns det på CNS webbplats en blankett (webbplatsen på engelska) som man måste fylla i och bifoga ersättningsansökan.

Visa alltid upp ditt europeiska sjukvårdskort vid besök inom hälsovården (läkare, sjukhus, apotek). Då vet personalen att de ska tillämpa Luxemburgs officiella avgifter (nomenclature) på din vård.

Akut insjuknande

Läkare

Du kan välja själv vilken allmänläkare eller specialist du vill besöka. Samtliga läkare lyder under CNS. Du kan uppsöka en specialist direkt utan en remiss från allmänläkaren. Alla läkare har ett offentligt sjukförsäkringsavtal och därmed kan du ansöka om ersättning för vården i Luxemburg. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling.

På mottagningen betalar du hela vårdkostnaden själv. Be om kvitto för alla betalningar, så kan du sedan vända dig till den lokala CNS och ansöka om ersättning. Om du betalar räkningen genast på läkarmottagningen, undertecknas och dateras räkningen. Därefter kan räkningen används som kvitto för betalningen. Ersättningsnivån varierar från 80 till 100 procent. Ersättningsprocenten är bland annat beroende av antalet besök. Kostnaderna kan vara högre utanför mottagningstiderna samt på veckoslut och helger.

Tandläkare

Du kan fritt välja vilken tandläkare du vill besöka. Samtliga tandläkare lyder under CNS. Kostnader som överstiger det årliga avgiftstaket ersätts till fullt belopp och av tandvårdskostnaderna ersätts 88 procent. För tandproteser finns dock separata ersättningsbelopp och villkor.

För vissa behandlingar hos tandläkaren krävs förhandsmedgivande från CNS och du ska därför kontakta CNS före ditt besök på mottagningen och fråga om din behandling ersätts.

Innan vissa ingrepp ska tandläkaren ge ett kostnadsförslag för ingreppet. I dessa fall får tandläkaren sätta priset själv. Det är viktigt att du ber om en specificerad kostnadsuppskattning i förväg och kontaktar CNS för att informera dig om eventuell ersättning.

Läkemedel

Du kan hämta ut läkemedel som en läkare i Luxemburg har skrivit ut till dig i vilket apotek som helst. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och spara kvittot för inköpen. Mot uppvisande av originalkvitton och originalreceptet kan du ansök om ersättning från sjukkassan. Ersättningsnivån varierar från 0 till 100 procent. Av läkemedelskostnader ersätts 40, 80 eller 100 procent, om läkemedlet finns med på listan för godkända läkemedel, vilken publiceras månatligen på webbplatsen www.cns.lu.

Observera att du behöver recept för nästan alla läkemedel i Luxemburg (till exempel allergimediciner). För att skaffa vissa läkemedel krävs även CNS godkännande. Kontrollera hos läkaren om du behöver kontakta CNS innan du köper ett läkemedel.

Vård på sjukhus

Vid behov kan läkaren remittera dig för vård på sjukhus. Alla sjukhus i Luxemburg har ett avtal med CNS. Visa upp remissen, ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling i receptionen när du kommer till sjukhuset. På så sätt betalar CNS din sjukhusvård direkt och du debiteras en liten daglig självriskavgift. Av barn under 18 år tas ingen självriskavgift ut. Varje läkare som gett vård (öppenvård eller avdelningsvård) fakturerar separat för vården. Du måste först betala dessa fakturor själv, varefter du kan ansöka om ersättning från CNS.

Om du vårdas på sjukhus och vill på grund av bekvämlighetsskäl vårdas i ett förstklassigt sjukhusrum, har läkaren rätt att debitera en självrisk som är 66 procent högre än den officiella taxan för alla läkararvoden som debiteras under din vårdperiod. Förstklassiga sjukhusrum har även högre taxor. Luxemburgs sjukförsäkring täcker inte dessa tilläggskostnader.

Inte alla sjukhus i Luxemburg har jour utanför tjänstetiderna. Sjukhusen ordnar jouren enligt ett ambulerande schema. Information om jourschemat hittar du i tidningar, på apotek, på läkarmottagningar och på listor som finns på dörrarna till alla sjukhus.

Till sjukhuset är det bra att ta med sig alla handlingar som rör vården och dessutom handdukar, tvål, tandborste, nattlinne eller pyjamas och andra personliga artiklar, eftersom sjukhusen fakturerar extra för dessa.

Ambulanstransport i nödfall (tillhandahålls av akutvårdstjänsten SAMU) är kostnadsfri för innehavare av ett giltigt europeiskt sjukvårdskort eller det provisoriska intyget som ersätter kortet. Av kostnaderna för ambulanstransport annars än i nödfall ersätts upp till 70 procent. Endast transporter till eller från sjukhus omfattas av försäkringen och i beställningen måste det anges att patienten av medicinska skäl måste transporteras liggande eller orörlig.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Luxemburg för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats.

Luxemburg har två nationella kontaktpunkter för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, Médiateur Santé och CNS, som du kan kontakta om du har frågor om den luxemburgska hälso- och sjukvården

Du hittar användbar information om hälso- och sjukvården även i Luxemburgs franskspråkiga hälsoportal (Portail Santé).

Kvalitet och säkerhet i vården

Vid patientskador tillämpas alltid lagstiftningen och patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Om du är missnöjd med vården som du har fått, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. De nationella kontaktpunkterna kan hjälpa dig att hitta rätt myndighet om du vill anföra klagan.

Hälso- och sjukvårdssystemet

Luxemburg har ett statligt finansierat hälso- och sjukvårdssystem som är baserat på en obligatorisk sjukförsäkring. Patienterna får fritt välja sin vårdgivare. I Luxemburg har alla producenter av hälso- och sjukvårdstjänster (läkare, tandläkare, psykoterapeuter m.m.) ett avtal med den nationella sjukförsäkringskassan, vilket förpliktar dem att tillämpa de officiella ersättningstaxorna (nomenclature) och tarifferna.

Det statliga systemet omfattar de flesta tjänster som utförs av allmänläkare och specialistläkare. Dessutom omfattar det laboratorieprov, vård i samband med graviditet och förlossning, rehabilitering, recept och sjukhusvård.