Dina rättigheter

Bestämmelser om ordnandet av tjänster inom hälso- och sjukvården samt om patientens rättigheter, kostnader och ersättningar finns i nationell och internationell lagstiftning.