Nederländerna

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Tillgång till vård

Under en tillfällig vistelse i Nederländerna får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet. Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Ditt vårdbehov ska framkomma under vistelsen. Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din tillfälliga vistelse utomlands, kontakta den utländska vårdgivaren i förväg och kom överens om ordnandet av vården. Till exempel dialys, oxygenterapi, särskild astmabehandling och kemoterapi samt ultraljudsundersökning av hjärtat i samband med kroniska autoimmuna sjukdomar är behandlingar som måste avtalas i förväg.

Med det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC) får du vård på samma villkor och till samma pris som lokala invånare. Det är tillrådligt att ha med sig både det europeiska sjukvårdskortet och en kopia av kortet. Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort att visa upp eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du ha möjlighet att i efterhand ansöka om ersättning hos FPA.

Nederländska Antillerna (Aruba, Curaçao, Bonaire, Saba, Sint Eustatius och Sint Maarten) hör inte till EU. Det europeiska sjukvårdskortet kan inte användas i dessa områden.

Akut insjuknande

Läkare

Om du behöver en läkare, uppsök en allmänläkare (huisarts). Du kan kontakta vilken som helst allmänläkare. För besök hos specialist krävs alltid remiss från en allmänläkare.

Tandläkare

Tandvård för patienter under 18 år är i allmänhet kostnadsfri. Vuxna betalar vanligtvis sin tandvård själv. Endast ingrepp hos munkirurgen kan berättiga till ersättning. Du får information om ersättningar hos sjukförsäkringskassan Zilveren Kruis.

Läkemedel

För en del läkemedel betalar du fullt pris, för vissa en del av priset och några läkemedel är kostnadsfria. Den nederländska hälsovårdsmyndigheten bestämmer kostnadsnivån.

Vård på sjukhus

Du kan få vård på sjukhus antingen på akutmottagningen eller i mindre brådskande fall med läkarremiss. Din läkare skaffar sjukförsäkringskassans medgivande för vården. För detta behövs en kopia av ditt europeiska sjukvårdskort. På så sätt får du sjukvården kostnadsfritt.

I brådskande fall kan du gå direkt till akutmottagningen vid ett offentligt sjukhus (ziekenhuis). Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort så fort som möjligt så att sjukhuset kan kontakta sjukförsäkringskassan och du får vården kostnadsfritt.

I nödfall får du kostnadsfri sjuktransport med ambulans. För medicinska orsaker, till exempel på grund av vissa sjukdomar, kan du få ersättning för en längre resa till sjukvården med det förmånligaste kollektiva färdsättet eller med taxi, om läkaren utfärdar intyget. Begär ett medgivande för reseersättningarna i förväg även vid sjukförsäkringskassan. Om du måste ta taxi för att komma till sjukvården (ej nödsituation), kan du be om hjälp vid den nationella kontaktpunkten i Nederländerna.

I allmänhet får du offentlig hälso- och sjukvård kostnadsfritt med ditt europeiska sjukvårdskort.  Om du måste betala hela kostnaden för sådan vård inom den offentliga hälso- och sjukvården som du borde ha fått ersättning för med det europeiska sjukvårdskortet, kan du ansöka om ersättning i efterhand. . Du kan även be att hälsovården kontaktar Zilveren Kruis om de inte vet vad de ska göra med fakturan. Kontakta kassan på adressen gbr(at)zilverenkruis.nl eller telefonledes på +31 33 445 68 70.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Nederländerna för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. Mer information om planerad vård i Nederländerna får du hos den nationella kontaktpunkten i Nederländerna.

Du får kontaktuppgifterna till vårdenheter som ingår i hälso- och sjukvårdssystemet samt information om tillgången till vård hos sjukförsäkringskassan Zilveren Kruis. Vårdgivare listas även på webbplatserna (på nederländska) Kiesbeter, Zorgkaart Nederland (Patiëntenfederatie Nederland) och Allesoverhetgebit (tandläkare).

Den nederländska hälsovårdsmyndigheten fastställer maximipriserna för vård i Nederländerna. Priserna för sjukhusvård är dock inte helt reglerade. Med andra ord är det möjligt att två olika sjukhus tar ut två olika pris för samma vård. Du kan begära prisinformation i förväg på olika vårdenheter och sjukhus. Maximipriserna finns på webbplatsen för Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) (på nederländska). Om maximipriserna inte finns på webbplatsen, måste sjukhusen publicera dessa priser själv.

Kvalitet och säkerhet i vården

Vid patientskador tillämpas alltid lagstiftningen och patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Om du är missnöjd med vården som du har fått, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. Den nationella kontaktpunkten kan hjälpa dig att hitta rätt myndighet om du vill anföra klagan.

Information om kvaliteten inom hälso- och sjukvården sammanställs på webbplatsen för ministeriet för hälsa, välfärd och idrott (på engelska).

Hälso- och sjukvårdssystemet

Hälso- och sjukvårdssystemet i Nederländerna är baserat på försäkring: alla som bor eller arbetar i Nederländerna är skyldiga att teckna en standardsjukförsäkring hos valfri försäkringsgivare. Försäkringens omfattning bestäms av regeringen och i försäkringen ingår grundläggande vårdkostnader, kostnader för vård på sjukhus och receptbelagda läkemedel.