Följ konsekvenserna från brexit för hälso- och sjukvården på FPA:s webbplats

12.12.2019


Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen påverkar rätten till hälso- och sjukvård för dem som vistas i Storbritannien. På FPA:s webbplats kan du följa den senaste informationen om de konkreta konsekvenser som utträdet ur EU har på hälso- och sjukvården. Även social- och hälsovårdsministeriet publicerar information om brexit på sin webbplats.

När sker brexit?

Storbritannien meddelade i mars 2017 landets avsikt att lämna Europeiska unionen. Tidsfristen för utträdet har förlängts med avtal mellan Storbritannien och EU tre gånger och i dagsläget är utträdesdatumet den 31 januari 2020. Storbritannien kan dock utträda ur EU redan före detta datum om utträdesavtalet träder i kraft tidigare.

Om Storbritannien utträder ur EU kan detta ske antingen i enlighet med ett utträdesavtal som EU och Storbritannien kommer överens om eller utan avtal. Utträde med eller utan avtal påverkar hälso- och sjukvården på olika sätt.

EU-utträde med avtal: du har rätt till vård och sjukvårdsersättningar fram till slutet av 2020

Du behåller rätten till vård och sjukvårdsersättningar under tillfälliga vistelser eller boende i Storbritannien under utträdesavtalets övergångsperiod, med andra ord fram till den 31 december 2020. Du kan använda det europeiska sjukvårdskortet, som FPA utfärdar, i Storbritannien om du till exempel insjuknar akut på semestern eller om du bor tillfälligt i Storbritannien till exempel på grund av studier. På motsvarande sätt har personer som kommer från Storbritannien till Finland rätt till vård och sjukvårdsersättningar under en tillfällig vistelse eller boende i Finland under hela övergångsperioden.

Om du reser till Storbritannien för planerad vård utan förhandstillstånd under övergångsperioden, kan du inte få FPA:s ersättning för vårdkostnaderna. Om du däremot reser till Storbritannien för planerad vård med förhandstillstånd, får du vården till samma pris som lokala invånare i Storbritannien under hela övergångsperioden.

EU-utträde utan avtal: du kan inte använda det europeiska sjukvårdskortet i Storbritannien

Du får inte längre vård mot uppvisande av det europeiska sjukvårdskortet som utfärdas av FPA under en tillfällig vistelse i Storbritannien. Om du omfattas av den sociala tryggheten i Finland kan du i efterhand ansöka om ersättning för kostnaderna för medicinskt nödvändig vård vid FPA. Ersättningen enligt sjukförsäkringslagen täcker dock bara en del av kostnaderna. Det är tillrådligt att teckna en reseförsäkring för resan.

På motsvarande sätt kan du om du kommer från Storbritannien till Finland på till exempel semester inte använda det europeiska sjukvårdskortet i Finland. Du har endast rätt till brådskande sjukvård i Finland och du betalar själv alla vårdkostnaderna.

Om du bor i Storbritannien måste du själv höra dig för hos myndigheterna hur din hälso- och sjukvård ordnas.