Kuba

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 104 (ambulans).


Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdstjänsterna i Kuba håller allmänt sett hög kvalitet personalen är sakkunnig. Det finns dock brist på bäddplatser på sjukhus, vanliga läkemedel och andra material. På alla ställen finns inte heller nödvändigtvis den utrustning som behövs inom hälso- och sjukvården.

Vid resa till Kuba är en reseförsäkring obligatorisk. Förutsättning för att bli insläppt i landet är att försäkringen täcker eventuella läkar-, läkemedels- och sjukhuskostnader. Det rekommenderas att man tecknar en allomfattande reseförsäkring.

Man har försökt hänvisa vården av utlänningar till vissa enheter. Via tjänsten Asistur får du läkartjänster och vård samt råd vid allvarliga sjuk- eller olycksfall.

En del hotell på turistområdena har sina egna läkartjänster. De internationella Servimed-klinikerna erbjuder även brådskande vård. Klinikerna finns i turistmålen runtom på ön. Cira Garcia Hospital i sin tur erbjuder sjukhusvård till utländska patienter i Havanna.

Läkaravgifter, besök på kliniken och läkemedel betalas vanligtvis kontant. Spara alla kvitton som du får. Mot kvittona kan du ansöka om ersättning i efterhand hos ditt försäkringsbolag.

I allvarliga sjuk- eller olycksfall som kräver dyra behandlingar är det bra att kontakta det egna försäkringsbolaget för att bekräfta betalaren. Försäkringsbolaget utfärdar vanligtvis en betalningsförbindelse och koordinerar hjälpen via Asistur.

Om du är sjukförsäkrad i Finland och har fått vård utanför EU/EES eller Schweiz på grund av akut insjuknande, en långvarig sjukdom, graviditet eller förlossning, kan du ansöka om ersättning hos FPA i efterhand. Ersättningen är densamma som ersättningen för privat hälso- och sjukvård i Finland. Tänk på att ersättningen oftast endast täcker en liten del av vårdkostnaden, varför det är tillrådligt att teckna en reseförsäkring.

Läkemedel

Apoteken på Kuba är ofta små och läkemedelssortimentet varierar. Man får inte nödvändigtvis alla läkemedel som behövs på apoteket. Det kan hända att även vanliga läkemedel endast finns att tillgå på sjukhus. Det rekommenderas att du tar med dig alla läkemedel som du behöver under resan när du reser till Kuba. Observera även att apoteken på Kuba har olika praxis i fråga om huruvida recept behövs för läkemedelsinköp eller inte.