Läkemedelsköp på internet

Läkemedel kan under vissa förutsättningar köpas på internet på nätapotek som bedriver verksamhet i Finland eller något annat EU-land. Det är olagligt att beställa läkemedel från andra länder än EU- och EES-länder.


Ett apotek som är verksamt i Finland kan sälja läkemedel på internet om det har anmält användningen av webbtjänsten till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea).

Fimea upprätthåller en förteckning över finländska apoteks legitima webbtjänster.

Att beställa läkemedel från ett utländskt nätapotek

Om du beställer läkemedel från ett annat EU-land ska du kontrollera att du gör beställningen från ett legitimt apotek eller annat legitimt distributionsställe för läkemedel. Legitima nätapotek som är verksamma inom Europeiska unionens område kan identifieras med hjälp av en gemensam logotyp. Dessutom sammanställer Europeiska läkemedelsmyndigheten landspecifik information om legitima apotek som är verksamma inom EU och som idkar näthandel med läkemedel. Observera att klassificeringen av och leveransvillkoren för läkemedel kan skilja sig i olika länder. I vissa länder kan den nationella lagstiftningen till exempel förbjuda leverans av läkemedel utomlands via en beställning som gjorts i en webbutik.

När du beställer från utländska webbapotek måste du även beakta begränsningarna av importen av läkemedel. Det är förbjudet att skaffa och ta emot läkemedel per post från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Även när du beställer läkemedel inom EES måste du kontrollera att leverantören är legitim och att läkemedelspreparatet som beställs har godkänts av myndigheten i det aktuella landet.

Du kan beställa läkemedel från ett annat EU-/EES-land i en mängd som motsvarar behovet för högst tre månader.

Förutom receptbelagda mediciner kan du beställa egenvårdspreparat och naturläkemedel samt registrerade eller oregistrerade homeopatiska eller antroposofiska (påminner om homeopatiska läkemedel) preparat.

Observera följande när du handlar på ett nätapotek:

  • När det gäller receptbelagda läkemedel ska du ha ett giltigt recept på samma sätt som vid inköp av läkemedlet på ett apotek i Finland. Observera att du för närvarande inte kan köpa receptbelagda läkemedel med ett finländskt e-recept i ett utländskt webbapotek.
  • Läkemedel som innehåller narkotika får inte införskaffas eller tas emot per post från länder utanför Finland.
  • Läkemedel som skaffats på internet eller per post från utlandet ersätts inte av sjukförsäkringen.
  • Klassificeringen av läkemedel kan skilja sig åt mellan olika länder. Till exempel kan en hälsokostprodukt eller ett annat preparat, exempelvis ett kosttillskott, klassificeras som ett läkemedel i Finland. Då tillämpas samma bestämmelser på detta som på import av läkemedel.
  • Stora förpackningsstorlekar är ofta receptbelagda preparat i Finland även när det gäller egenvårdsläkemedel, vilket innebär att man behöver ett giltigt recept för att beställa dem. Detta gäller till exempel vanliga värkmediciner.
  • På internet saluförs även läkemedelsförfalskningar och föråldrade läkemedel och det är svårt att bedöma om ett läkemedel är äkta.
  • Läkemedel passar inte alltid ihop och de kan ha skadliga samverkningar.
  • Inköp av läkemedel på internet sker på eget bevåg. Du ansvarar själv för att utreda om läkemedlet är äkta och legitimt.
  • Läkemedel som beställs på internet ska vara lagliga preparat också i det land från vilket de beställs.