Dina kostnader

För hälso- och sjukvårdstjänster uppbärs i allmänhet en klientavgift. Användningen av tjänsterna kan leda till stora kostnader av vilka du i allmänhet får betala en del själv. Oftast kan du få ersättning för vårdkostnaderna i efterhand från sjukförsäkringsinstitutionen i ditt bosättningsland, i Finland FPA.


Avgifterna beräknas utifrån mycket olika grunder, till exempel utifrån om du använder hälsovårdstjänsten i Finland eller utomlands, om serviceproducenten är offentlig eller privat och om din vård kräver sjukhusvård.