Hälso- och sjukvårdstjänster utomlands

EU-lagstiftningen tryggar din rätt till vård i ett annat EU-/EES-land, i Schweiz, Storbritannien och Nordirland, om du insjuknar plötsligt eller behöver vård för din långvariga sjukdom under en tillfällig vistelse. Du kan också uppsöka vård i dessa länder. Schweiz, Storbritannien och Nordirland har dock ingen lagstadgad skyldighet att ge dig vård om du på eget initiativ har rest till dessa länder för planerad vård.