Hälso- och sjukvårdstjänster utomlands

EU-lagstiftningen tryggar din rätt till vård i ett annat EU-/EES-land, i Schweiz, Storbritannien och Nordirland, om du insjuknar plötsligt eller behöver vård för din långvariga sjukdom under en tillfällig vistelse. Du kan också fritt åka till ett annat EU-land för planerad vård.