Spanien (inkl. Kanarieöarna)

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Tillgång till vård

Under en tillfällig vistelse i Spanien, Ceuta, Melilla, Kanarieöarna och på Baleariska öarna får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC). Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen. Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din tillfälliga utlandsvistelse, ska du komma överens om ordnandet av vården i förväg med vårdgivaren. Till exempel dialys, oxygenterapi, särskild astmabehandling och kemoterapi samt ultraljudsundersökning av hjärtat i samband med kroniska autoimmuna sjukdomar är behandlingar som måste avtalas i förväg.

Med det europeiska sjukvårdskortet får du vård på samma sätt och till samma pris som lokala invånare. Det är tillrådligt att ha med sig både det europeiska sjukvårdskortet och en kopia av kortet. Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort att visa upp eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du ha möjlighet att i efterhand ansöka om ersättning hos FPA.

Observera att vissa hälsovårdscentraler, läkarmottagningar och sjukhus också kan ta emot privatpatienter. De har dock olika mottagningstider för patienter inom den offentliga och den privata sektorn. Om du blir ombedd att betala, är du i systemet för privat vård i stället för offentlig vård. Då accepteras inte det europeiska sjukvårdskortet och för vården debiteras fullt pris.

Information om hälso- och sjukvårdstjänsterna fås på den spanska socialförsäkringsinstitutionens (Instituto Nacional de la Seguridad Social) lokala kontor eller på regionala hälsoservicekontor (Servicio Regional de Salud). Vid kontoren kan du be om kontaktuppgifter till hälsocenter, läkare och sjukhus som ingår i det offentliga systemet. Du får kontaktuppgifter för olika regioner också vid spanska hälsovårdsministeriet.

I vissa delar av landet, i synnerhet på öarna utanför fastlandet, kan det vara lång väg till vårdtjänster inom det offentliga systemet.

Observera att Gibraltar är en del av Storbritannien och till till följd av Storbritanniens utträde ur EU kommer inte heller Gibraltar längre att tillhöra Europeiska unionen. Du kan dock fortsätta att använda det europeiska sjukvårdskortet till medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Gibraltar. Ett pass godkänns för tillfället inte som ett intyg för rätt till sjukvård.

Akut insjuknande

Läkare

Du kan träffa en allmänläkare (medico de familia) eller en barnläkare (pediatra) direkt genom att uppsöka ett hälsocenter (centro sanitario eller centro de salud) eller en läkarmottagning (consultorio) inom den offentliga sektorn. För besök hos specialist krävs remiss från en allmänläkare. Säkerställ att den behandlande läkaren hör till Spaniens offentliga hälso- och sjukvårdssystem (asistencia sanitaria pública eller asistencia del Sistema Nacional de Salud). Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på mottagningen. Då är vården kostnadsfri. Det är bra att ha med sig en papperskopia av det europeiska sjukvårdskortet, så att du kan visa upp ditt kort på mottagningen och ge kopian till läkaren.

Tandläkare

Tandvård finns oftast inte tillgänglig inom det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet och kostnaderna för tandvård ersätts inte. Endast akuta åtgärder kan ges kostnadsfritt inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Läkemedel

När du hämtar ut läkemedel som en läkare inom den offentliga hälso- och sjukvården i Spanien skrivit ut till dig, ska du visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på apoteket (farmacia). Alla klienter betalar själva en del av läkemedelskostnaderna. Om du vistas i Spanien tillfälligt, betalar du mot uppvisande av ditt europeiska sjukvårdskort en självrisk om 50 procent för medicinskt nödvändig läkemedelsbehandling. Pensionärsturister betalar en självrisk om 10 procent. Om du bor stadigvarande i Spanien och får finsk pension, betalar du oftast en självriskandel om 10 procent för läkemedelsinköp. Om det inte framgår av ditt födelsedatum på sjukvårdskortet att du är pensionär, kan du bli ombedd att visa upp ytterligare intyg.

Med ett finländskt e-recept kan du nu köpa läkemedel på nästan alla apotek i Spanien (sanidad.gob.es, på spanska). Du får ut dina läkemedel på apotek i Spanien genom att visa upp ditt pass eller ett ID-kort. Användningen av elektroniska recept utomlands är behäftat med vissa begränsningar. Bekanta dig med alla begränsningar på webbplatsen Kanta.fi. Du kan ansöka om läkemedelsersättning vid FPA i efterhand.

Vård på sjukhus

Intagning för sjukhusvård sker med remiss från en specialistläkare. I brådskande fall kan du emellertid gå direkt till en öppenvårdsmottagning (ambulatorio) eller ett sjukhus (urgencias). När du visar upp remissen och dessutom det europeiska sjukvårdskortet och en identitetshandling i receptionen på ett sjukhus som ingår i det offentliga sjukhuset, är vården och läkemedlen kostnadsfria. I annat fall likställs du med privata patienter och då måste du betala för vården.

Ambulanstransporter är kostnadsfria om transporten är nödvändig på grund av medicinska skäl och du visar upp ditt europeiska sjukvårdskort.

Om du på grund av ditt hälsotillstånd behöver specialtransport för hemresan till Finland, står du själv för hela resekostnaden. Det rekommenderas att du tecknar en reseförsäkring som täcker dessa kostnader.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Spanien för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. Vi har även listat några användbara informationskällor nedan. Du kan ställa dina frågor om hälso- och sjukvården i Spanien till den nationella kontaktpunkten i Spanien.

På webbplatsen för det spanska hälsovårdsministeriet finns en söktjänst (på spanska) med vilken du kan söka ett offentligt eller privat sjukhus. Söktjänsten fungerar främst utifrån geografiska områden.

I det allmänna registret över hälsotjänster och -inrättningar (REGCESS) (webbsidan på engelska) kan du söka information om offentliga och privata serviceproducenter i Spanien och om deras tjänster. I registret finns sjukhus, kliniker och andra vårdinrättningar, läkarstationer och till exempel optikers- och apotekstjänster. Du kan ange sökkriterierna på engelska eller spanska. Uppgifterna om vårdenheterna är i huvudsak på spanska.

Ytterligare information om vårdgivare finns på webbplatsen för det spanska hälsovårdsministeriet (på engelska). Alla regionerna i Spanien har sin egen webbplats för de regionala hälso- och sjukvårdstjänsterna. En del regioner har listat serviceproducenterna på sin webbplats (på spanska) (länkförteckning längst ned på sidan) liksom även information till exempel om kötider.

På webbplatsen för det spanska hälsovårdsministeriet finns en lista över patientorganisationer (på engelska) som kan vara användbar om du söker hjälp för en specifik åkomma.

Kvalitet och säkerhet i vården

De regionala myndigheterna (webbsidan på engelska) övervakar kvaliteten och säkerhet i hälso- och sjukvårdstjänsterna i sitt eget område. För ytterligare information kan du kontakta myndigheterna i den region där din vårdenhet ligger.

Vid patientskador tillämpas alltid lagstiftningen och patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Om du är missnöjd med vården som du har fått, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. Den nationella kontaktpunkten kan hjälpa dig att hitta rätt myndighet om du vill anföra klagan.

Hälso- och sjukvårdssystemet

Det nationella hälso- och sjukvårdssystemet i Spanien styrs av hälsomyndigheterna i de autonoma regionerna. Det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet omfattar primärvården, specialiserad sjukvård och vård på sjukhus vid egna verksamhetsställen. Endast ett fåtal privatmottagningar har vårdavtal med den offentliga hälso- och sjukvården. Vården inom den offentliga hälso- och sjukvården är kostnadsfri. Klienterna borde endast betala en del av kostnaden när de hämtar ut läkemedel på apotek.

Inom det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet erbjuds vanligtvis ingen tandvård. I Spanien betalar man själv för privat vård.