Israel

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 100 (polis) eller 101 (ambulans).


Överenskommelse om social trygghet

Finland och Israel har slutit en överenskommelse om social trygghet som gäller folk- och familjepensionen samt barnbidrag och moderskapsunderstöd. För utsända arbetstagare omfattar överenskommelsen dessutom sjukförsäkringen och föräldraförmåner. En arbetstagare som är utsänd från Finland till Israel och familjemedlemmarna som flyttar med honom eller henne omfattas fortfarande av den finländska lagstiftningen och är berättigade till samtliga förmåner som ingår i den finländska sjukförsäkringen. Överenskommelsen innehåller inga föreskrifter om utgivande av hälso- och sjukvård när en person vistas tillfälligt i det andra avtalslandet.

Hälso- och sjukvård

En utländsk medborgare som flyttar till Israel kan ansöka om medlemskap i en sjukförsäkringsfond som tillhandahåller hälsotjänster. Hälso- och sjukvårdssystemet i Israel håller allmänt sett hög kvalitet. Det finns ett omfattande nätverk av sjukhus och hälsostationer. Många läkare har studerat utomlands och kan oftast engelska. Tillgången till tjänster hos specialistläkare är täckande.

På det israeliska hälsoministeriets webbplats finns information om kostnaderna inom den offentliga hälso- och sjukvården för utlänningar. Tjänsterna är vanligtvis dyrare än för personer som är bosatta i Israel. Vid behov kan du även kalla en läkare till hotellet. I nödfall kan du också gå direkt till akutmottagningen vid ett sjukhus.

När du reser till Israel är det bra att skaffa en täckande reseförsäkring.

Om du är sjukförsäkrad i Finland och har fått vård utanför EU/EES eller Schweiz på grund av akut insjuknande, en långvarig sjukdom, graviditet eller förlossning, kan du ansöka om ersättning hos FPA i efterhand. Ersättningen är densamma som ersättningen för privat hälso- och sjukvård i Finland. Tänk på att ersättningen oftast endast täcker en liten del av vårdkostnaden, varför det är tillrådligt att teckna en reseförsäkring.

Tandläkare

I Israel finns ett i förhållande till befolkningen stort antal tandläkare varav de flesta är privatpraktiserande. Allmänt sett ersätter sjukförsäkringsfonderna inte tandvården för personer bosatta i Israel. De som bor i Israel kan emellertid skaffa sig en frivillig tilläggsförsäkring som ger rätt till tandläkartjänster kostnadsfritt eller till nedsatt pris. Tjänsterna inom den specialiserade tandvården är täckande.

Läkemedel

Apoteken är välsorterade och det finns många apotek i Israel. I de större städerna finns även jourhavande apotek.