FPA: I fortsättningen behöver inte högskolestuderande som omfattas av den sociala tryggheten i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien betala hälsovårdsavgiften till FPA

1.8.2022

EU-förordningen om den sociala tryggheten tolkas nu nationellt på ett annat sätt än tidigare, och därför förändras skyldigheten att betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande. I och med förändringen behöver högskolestuderande inte betala hälsovårdsavgiften till FPA om ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien ansvarar för den studerandes sociala trygghet.


Den nationella tolkningen av EU-förordningen om den sociala tryggheten (883/2004) ändrades så att nu omfattas även studerandehälsovården för högskolestuderande av förordningens tillämpningsområde.

Enligt de EU-förordningar som reglerar den sociala tryggheten för personer som rör sig mellan EU-länderna har man rätt till den sociala tryggheten i endast ett land åt gången. Om en person omfattas av den sociala tryggheten i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien är han eller hon vanligtvis inte skyldig att betala socialförsäkringsavgifter till två länder samtidigt.

Om en studerande således omfattas av den sociala tryggheten i något av de nämnda länderna behöver den studerande inte betala hälsovårdsavgiften till FPA. Den studerande har dock rätt att anlita Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster.

Studerande ska meddela FPA om ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien ansvarar för deras sociala trygghet

Om ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien ansvarar för den studerandes sociala trygghet ska den studerande informera FPA om detta. Man kan göra det genom att skicka en kopia av ett giltigt europeiskt sjukvårdskort (EHIC) eller något annat dokument av vilket framgår att den studerande omfattas av den sociala tryggheten i ett annat land som tillämpar EU-bestämmelserna. Om den studerande redan hunnit betala hälsovårdsavgiften kan den studerande be FPA betala tillbaka beloppet.

Om den studerande är osäker på om han eller hon behöver betala hälsovårdsavgiften till FPA, finns närmare information om detta på FPA:s webbplats. Förfallodagen för hälsovårdsavgiften för höstterminen är 30.9 om den studerande har anmält sig som närvarande senast då. Om man närvaroanmäler sig för höstterminen 1.10 eller senare är förfallodagen 31.12.

SHVS producerar studerandehälsovårdstjänster. En del av kostnaderna för studerandehälsovården finansieras med den hälsovårdsavgift som de studerande betalar. År 2022 är hälsovårdsavgiften 35,80 euro per termin. SHVS:s tjänster kan anlitas av studerande som studerar för en lägre eller högre högskoleexamen vid en finländsk högskola.

 

Källa: Kela.fi