Cookies på webbplatsen EU-hälsovård.fi har samlat in besökarinformation, även om besökarna inte har gett sitt samtycke

9.9.2022

Vissa cookies på webbplatsen EU-hälsovård.fi har samlat in information om besökare, även om besökarna inte har gett sitt samtycke till detta. Besökarens samtycke till användningen av cookies har begärts med en cookiebanner, men det har funnits ett fel i cookiebannerns inställningar. Cookiebannern reparerades den 30 augusti 2022.


Under perioden 25.4–30.8.2022 har vissa cookies på webbplatsen EU-hälsovård.fi samlat in besökarinformation, även om besökaren inte har gett sitt samtycke till användningen av cookies. Cirka 123 000 människor besökte webbplatsen under denna period.

Cookies har använts till exempel för att följa upp hur besökare navigerar på webbplatsen och resultaten av reklam som leder till webbplatsen. Motsvarande cookies används ofta på olika slags webbplatser. EU:s allmänna dataskyddsförordning förutsätter att man begär samtycke till användningen av dessa.

Webbplatsen EU-hälsovård.fi använder en cookiebanner med vilket besökaren kan välja vilka cookies hen ger sitt samtycke till. Cookiebannern har dock haft en felaktig standardinställning, varför applikationen som följer upp besökarinformation samlade in information redan innan samtycke gavs.

– Vi beklagar detta verkligen. Vi utreder saken grundligt och övervakar vår cookieprocess ännu noggrannare i framtiden, säger Matias Kainu, chef för kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Händelsen behandlas som en säkerhetsöverträdelse och den har rapporterats till Dataombudsmannens byrå.

Mer information: Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, yhteyspiste@kela.fi

Läs mer:

Dessa länkar tar dig till andra webbplatser: