Enkäten avslöjar: kontaktpunkten uppfattas som pålitlig och sakkunnig

26.9.2023

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård genomförde i maj en enkät om kundernas och intressegruppernas uppfattning om kontaktpunktens verksamhet. Resultaten avslöjar att internationell sjukvård intresserar svarspersonerna, men att kontaktpunkten ännu är en okänd aktör för många.


Vi samlar in information för att kunna förbättra servicen

Vi utvecklar verksamheten vid Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård för att kunna betjäna våra kunder och partner ännu bättre. Kontaktpunkten förmedlar information om användningen av hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands. Våra viktigaste servicekanaler är webbplatsen EU-hälsovård.fi och kundbetjäningen via e-post (yhteyspiste@kela.fi).

Vi ville ta reda på vilken bild kunder och samarbetspartner har av kontaktpunkten. För detta genomförde vi en enkätundersökning som delades ut till exempel till ett kundråd och kontaktpunktens intressegrupper. Enkäten innehöll frågor om svarspersonernas föreställningar om Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, webbplatsen EU-hälsovård.fi och om hur välkända vi är. Vi var också intresserade av vilka frågor kring internationell sjukvård svarspersonerna upplever som viktiga med tanke på sitt arbete eller privatliv.

Utrymme för förbättring vad gäller kändheten

Vi fick in sammanlagt 170 enkätsvar. Svarspersonerna bedömde att kontaktpunkten verkar vara pålitlig och sakkunnig. Å andra sidan finns det utrymme för förbättring vad gäller tydligheten och begripligheten.

I resultaten framhävdes att många svarspersoner inte kände till Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård som aktör. De flesta svarspersonerna bedömde att de har ganska dåliga eller inga alls kunskaper om kontaktpunkten. Endast få svarspersoner ansåg att kontaktpunkten är en bekant och välkänd aktör.

Svarspersonerna kommenterade också webbplatsen EU-hälsovård.fi. Webbplatsen fick beröm för att den innehåller en hel del viktig information, men en del av svarspersonerna önskade att webbplatsen skulle vara tydligare.

Gränsöverskridande hälso- och sjukvård intresserar

Förutom att kartlägga föreställningarna om kontaktpunkten ville vi också ta reda på svarspersonernas intresse för de ärenden om vilka vi informerar. Svarspersonerna ansåg till exempel att informationen om sjukfall utomlands, ersättning av kostnader och patienternas rättigheter är viktig.

Resultaten hjälper oss att utveckla verksamheten

Resultaten från enkäten gav oss ytterligare argument för att vi måste göra Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård mer känd. Vi har redan inlett detta arbete. Vi försöker till exempel förnya kontaktpunktens varumärke och visuella uttryck, förstå våra kundgrupper bättre och förtydliga webbplatsen EU-hälsovård.fi.

Vi tar gärna emot respons

Alla förslag om utveckling av vår verksamhet eller webbplats är alltid välkomna. Du kan lämna respons via responsformuläret på webbplatsen EU-hälsovård.fi.