Anmäl dig till en klientintervju där vi samlar in information om personer som åker utomlands för planerad vård

3.11.2023


Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård samlar in information om klienter som åker utomlands för planerad vård. Med planerad vård avses att du reser utomlands enkom för att få vård. Om du har fått vård utomlands på grund av akut insjuknande eller ett olycksfall är det inte fråga om planerad vård.

Syftet med datainsamlingen är att bättre förstå klienter som åker utomlands för planerad vård, för att bättre kunna hjälpa dem vid Kontaktpunkten.

Har du någon gång åkt utomlands för planerad vård eller övervägt saken? Är du intresserad av att delta i en klientintervju? Klientintervjuerna ordnas veckorna 47–48 på distans. Intervjun tar ungefär en timme och som belöning får den intervjuade ett presentkort på 30 euro till en dagligvaruhandel.

Anmäl dig med den bifogade blanketten (länk till kartläggningsblanketten). Vi intervjuar endast ett begränsat antal personer så det lönar sig att vara snabb. Vi kontaktar personligende personer som vi väljer att intervjua.