Ändringar i bestämmelserna om avgiftsfri vård på grund av coronaviruset i Finland

19.5.2020

Social- och hälsovårdsministeriet har preciserat sin tidigare tolkning av vård som getts avgiftsfritt i Finland på grund av coronaviruset. Enligt den nya riktlinjen är vården kostnadsfri om du har en hemkommun i Finland eller ett intyg över rätt till vårdförmåner beviljat av något annat land eller om du är turist. Också personer som har rätt till det intyg över rätt till vårdförmåner som beviljas av FPA får vård avgiftsfritt. För alla andra är vården avgiftsbelagd, på samma sätt som annan sjukvård. Den nya tolkningen gäller från och med 11.5.2020.


För personer som inte har en hemkommun i Finland eller ett intyg över rätt till vårdförmåner kommer vården av coronavirussjukdom framöver att vara avgiftsbelagd.

Den nya tolkningen gäller från och med 11.5. och den tillämpas på personer som har fått vård på grund av coronavirusinfektion tidigast 11.5.2020.

Rätt till avgiftsfri vård vid coronasmitta inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland

Du har rätt till avgiftsfri vård i Finland om du insjuknar på grund av coronaviruset och

 • du har hemkommun i Finland
 • du saknar hemkommun i Finland men har ett intyg över rätt till vård:
  • Personer från andra EU-länder, EES-länder eller Schweiz har rätt till vård med det europeiska sjukvårdskortet.
  • Finländska pensionstagare som bor utomlands får vård med europeiskt sjukvårdskort för pensionstagare utfärdat av FPA.
  • Personer som kommer från de övriga nordiska länderna behöver inte nödvändigtvis något europeiskt sjukvårdskort, utan de får vård genom att visa upp sitt pass eller något annat officiellt identitetskort.
  • Personer som kommer från Storbritannien eller Nordirland får vård genom att visa upp ett europeiskt sjukvårdskort eller sitt pass.
  • Personer som kommer från Australien får vård genom att visa upp sitt pass.
 • du har rätt till Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland som beviljas av FPA (t.ex. personer som arbetar i Finland)
 • du är i Finland som turist. Personer som hör till den här gruppen har inte nödvändigtvis något intyg över rätt till vård men de har enligt WHO:s rekommendation rätt till avgiftsfri vård på grund av coronasmitta.

Persongrupper som får vård mot avgift  vid coronavirusinfektion

För alla andra är vård vid sjukdom som orsakas av coronaviruset avgiftsbelagd på samma sätt som annan vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.

Till den här gruppen hör t.ex. följande personer som kommer från tredjeländer:

 • studerande (som inte arbetar i Finland)
 • diplomater
 • utsända arbetstagare
 • au pairer

Det här innebär att de själva ska betala de verkliga kostnaderna för vården och inte kan få ersättning för dem från FPA.

Bra att notera:

 • Om du inte är säker på om du har rätt att få hälsovårdstjänster i Finland kan du kontakta FPA:s center för internationella ärenden
 • På FPA:s sida Aktuellt om coronavirusläget finns samlad information om hur coronaläget inverkar på FPA-förmånerna, på handläggningen av ansökningar och på tjänsterna. Sidan uppdateras efter hand som situationen utvecklas.

Läs mer:

Om du blir sjuk under en resa i Finland