Med europeiskt sjukvårdskort får man vård utomlands också i coronaläget – undvik ändå resor på fritiden

26.3.2020

Många funderar nu hur man får vård om man insjuknar i corona utomlands. Den som har ett europeiskt sjukvårdskort borde få behövlig vård precis som tidigare i EU- och EES-länderna och i Schweiz. Enligt regeringens anvisning bör resor på fritiden undvikas just nu.


I EU- och EES-länderna och i Schweiz får man medicinskt nödvändig vård mot samma klientavgift som lokalbefolkningen om man för vårdgivaren visar ett europeiskt sjukvårdskort som utfärdats av FPA. Med medicinskt nödvändig vård avses vård eller behandling som inte kan vänta tills personen har återvänt till hemlandet. Vårdbehovet bedöms av den behandlande läkaren.

I de nordiska länderna behöver man inte nödvändigtvis något europeiskt sjukvårdskort, utan man får vård genom att visa upp ett giltigt pass eller något annat officiellt identitetskort. Också i Storbritannien och Nordirland får man vård genom att visa sitt pass. Inom den offentliga hälso- och sjukvården i Australien får man vård då man visar upp FPA-kortet och sitt pass.

Om en resenär insjuknar i corona i ett land som tillämpar WHO:s internationella hälsobestämmelser borde personen få vård gratis.

I andra länder ska du vara beredd att betala samtliga vårdkostnader själv. Kontrollera även ersättningsvillkoren i din reseförsäkring hos ditt försäkringsbolag.

Bra att notera

  • På grund av coronapandemin kan tillgången till vård variera från ett land till ett annat.
  • Om du blir sjuk i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz och du inte har ett europeiskt sjukvårdskort ska du kontakta FPA:s center för internationella ärenden. Om du själv betalar kostnaderna för sjukvård du fått utomlands kan du ansöka om ersättning i efterskott hos FPA. Ersättning kan beviljas för vård som givits i vilket land som helst. FPA ersätter dock inte eventuella klientavgifter.
  • På de landsspecifika sidorna i vår webbtjänst har vi samlat grundläggande information om hälso- och sjukvården i olika länder.
  • På FPA:s sida Aktuellt om coronavirusläget finns samlad information om hur coronaläget inverkar på FPA-förmånerna, på handläggningen av ansökningar och på tjänsterna. Sidan uppdateras efter hand som situationen utvecklas.

Läs mer: