Kanta.fi: Estniska medborgare kan nu ta ut läkemedel i Finland med ett elektroniskt recept från sitt hemland

1.6.2020

Estland är det första land vars medborgare kan ta ut läkemedel i Finland med ett elektroniskt recept som utfärdats i deras eget hemland. Efter hand blir det här möjligt också i flera andra europeiska länder


Estniska elektroniska recept fungerar på alla apotek i Finland. För att få ut läkemedel ska man själv besöka apoteket, och med sig behöver man ett identitetsbevis med foto.

– I Finland finns det också för närvarande estniska medborgare som till exempel jobbar här och kan ha behov av att använda recept som utfärdats i deras eget hemland, säger Sini Palo, som är kundrelationsansvarig på FPA:s Kanta-tjänster. När det igen går att resa normalt mellan länderna kommer esterna att ha nytta av tjänsten i ännu större utsträckning.

Med ett finskt elektroniskt recept har det sedan i fjol gått att ta ut läkemedel i Estland och Kroatien.

Också för närvarande tas läkemedel så gott som dagligen ut i Estland med finska recept. Innan gränserna stängdes var antalet cirka 20 per dag, säger Sini Palo.

Begränsningar för att säkerställa läkemedelssäkerheten

I Finland går det inte att med ett estniskt recept ta ut narkotika eller vissa läkemedel som huvudsakligen påverkar det centrala nervsystemet. Apoteket expedierar läkemedlen i enlighet med finsk lag.

Det elektroniska europeiska receptet utvidgas efter hand

Nu finns det intresse för tjänsten i flera europeiska länder. Införande av tjänsten förbereds för närvarande i Portugal, Sverige, Polen, Irland och Tjeckien. Varje land bestämmer själv om tidsschemat för när de tar i bruk tjänsten.

Källa: Kanta.fi