FPA och Vårdenhetsval.fi med på resemässan 19–22.1.2017

18.1.2017


FPA och Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård presenterar det europeiska sjukvårdskortet och webbplatsen Vårdenhetsval.fi på resemässan på avdelning 6p60.

Webbtjänsten Vårdenhetsval.fi ger aktuell information om att anlita hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands. Webbplatsen är till hjälp i frågor som gäller hälso- och sjukvård i internationella situationer, t.ex. om man insjuknar akut utomlands eller om man reser till ett annat land för att få sjukvård.

Det europeiska sjukvårdskortet som FPA beviljar är nyttigt under resor i Europa. Under resemässan kan man behändigt beställa kortet på FPA:s mässavdelning 6p60. Det är bra att skaffa sig det avgiftsfria kortet eftersom det annars kan bli dyrt om man insjuknar akut eller råkar ut för en olycka på en utlandsresa. Redan över 1,7 miljoner finländare har skaffat det europeiska sjukvårdskortet.

Sjukvård utomlands intresserar

– Vårdenhetsval.fi är till hjälp när du reser utomlands och insjuknar plötsligt eller när du vill resa utomlands för att anlita hälso- och sjukvårdstjänster, säger Marika Lahtivirta som är chef för kontaktpunkten. – På webbplatsen finns nyttig information om t.ex. sjuk- och hälsovårdstjänster i mer än 50 länder.

Webbplatsen är också lätt att använda med mobiltelefon eller pekplatta när man är på resa. Samma innehåll finns förutom på svenska också på finska (www.hoitopaikanvalinta.fi) och engelska (www.choosehealthcare.fi).

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård ger råd både om hur man använder hälso- och sjukvårdstjänster utomlands och i ärenden som gäller hälso- och sjukvård för patienter som kommer till Finland. – Kunderna är t.ex. intresserade av frågor om hur man får vård och hur vården ersätts, då man fått vården utomlands, berättar Marika Lahtivirta.

Om du blir sjuk utomlands

Med det europeiska sjukvårdskortet får man medicinskt nödvändig sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården samt hos sjukförsäkringsinstitutionernas avtalsläkare och avtalssjukhus när man reser i EU- eller EES-länder eller i Schweiz. Med kortet får man också tillgång till vård om en långvarig sjukdom medför ett akut behov av vård under en resa eller om man behöver vård på grund av graviditet eller förlossning.

För vården betalar kunden själv endast den klientavgift som tas ut på resedestinationen, och finska staten svarar för de verkliga sjukvårdskostnaderna. En person kan få det europeiska sjukvårdskortet om Finland svarar för hans eller hennes sjukvårdskostnader. En reseförsäkring kompletterar det europeiska sjukvårdskortet.

Enkelt att beställa det europeiska sjukvårdskortet på nätet

Det europeiska sjukvårdskortet kan enkelt och snabbt beställas på nätet via FPA:s e-tjänst eller på telefonnummer 020 692 223, mån–fre kl. 8–17. Man loggar in på e-tjänsten med nätbankskoder eller med ett mobilcertifikat.

Närmare information för medierna:
Kommunikationsplanerare Annamari Qvist, tel. 050 551 8498
Marika Lahtivirta, chef för kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, tel. 040 354 7396
fornamn.efternamn@fpa.fi

Närmare information för kunder:
www.vårdenhetsval.fi