På de internationella sommardagarna erbjöds tips till kosmopolitpensionärer

10.9.2018


FPAs internationella sommardagar ordnades den 28–29 augusti 2018. I år låg fokus på internationella situationer för arbetstagare och pensionärer. Den första dagen strömmades över internet från FPAs huvudkontor, medan publikevenemanget under dag två ordnades på servicetorget i Iso Omena i Esbo. Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård var på plats på dag två, då fokus låg på pensionstagare.

Allt fler finländska pensionärer tillbringar åtminstone en del av året utomlands. En del kanske flyr den kalla vintern i Finland, medan andra har gjort ett någorlunda permanent miljöombyte. Publiken fick höra många intressanta anföranden om internationella situationer som berör pensionstagare, med information som pensionstagare som till exempel flyttar utomlands eller bor utomlands en del av året bör lägga på minnet.

Byråkratiska kringelkrokar sammanfattade i ett tydligt informationspaket

Dagen inleddes med en föreläsning av Torbjörn Sandell från Befolkningsregistercentralen där han berättade hur hemkommunen fastställs för en pensionstagare som tillbringar en del av året utomlands. Barbro Lillqvist från Pensionsskyddscentralen höll ett utförligt föredrag om de anmälningar till arbetspensionsanstalten som pensionstagaren måste göra när man flyttar eller bor utomlands. Jonna Salmela i sin tur gav publiken en introduktion om hur FPAs pensionsärenden genomförs i internationella situationer.

FPAs perspektiv lyftes fram även av Päivi Kuivasniemi, som presenterade rätten till social trygghet för personer som flyttar utomlands, och av Sanna Kuorikoski, som i sitt anförande behandlade frågan om vilken slags vård pensionstagare har rätt till i internationella situationer. Dagen avslutades med Kaisa Mensonen från Skatteförvaltningen som gav publiken råd om beskattningen för pensionstagare som flyttar utomlands.

Under dagen fick vi alltså höra många olika myndigheters synpunkter på internationella situationer för pensionstagare och mängden nyttig information var enorm! Som tur spelades föreläsningarna in och inspelningarna finns på FPAs Youtubekanal där de fritt kan ses även i efterhand.

”I praktiken då?”

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård fokuserade på att informera pensionstagare som besökte evenemanget om det praktiska. Till exempel gavs information om vad man bör göra om man blir akut sjuk under en utlandsvistelse, var man hittar mer information om till exempel hälso- och sjukvårdens tjänster i Spanien eller varför även pensionärer har nytta av det europeiska sjukvårdskortet. Vårt färggranna bord erbjöd pensionärerna också en bra plats för samtal om andra dagsaktuella ärenden, med eller utan internationellt perspektiv.