Varumärket för Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård förnyades

1.7.2024

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård har förnyat sitt varumärke och gjort det mer enhetligt än tidigare. Med hjälp av förnyelsen försöker vi förtydliga vår kommunikation och vår webbplats och göra kontaktpunkten mer känd.


Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård har fått en ny varumärkesguide, som har tagits i bruk inom kommunikationen och på webbplatsen EU-hälsovård.fi. Vårt mål är att vara en myndighet som det är lätt att ta kontakt med, som är på kundens sida och som sprider tillförlitlig information om gränsöverskridande hälso- och sjukvård och patientens rättigheter. I varumärkesarbetet förnyade vi det visuella uttrycket och förtydligade kontaktpunktens kommunikationssätt.

Varför förnyade vi varumärket?

Varumärkesarbetet har utgått från ett behov av att förtydliga och underlätta kontaktpunktens dagliga kommunikation. Vi började med att fundera på kontaktpunktens värderingar och språket som används i kommunikationen. Vi genomförde också en enkät för att kartlägga kundernas och intressentgruppernas föreställningar om kontaktpunkten och ta reda på hur många som känner till oss.

Resultaten visade att kontaktpunkten inte är känd av många. Allmänt taget ansåg svarspersonerna att kontaktpunkten verkar vara en pålitlig aktör och att informationen på webbplatsen EU-hälsovård.fi är viktig. Samtidigt kritiserades till exempel den rastlösa färgsättningen och att det inte omedelbart framgick på webbplatsen, vilken aktör som upprätthåller den. Dessa problem har vi försökt tackla i varumärkesarbetet.

Uppdaterat visuellt uttryck

Förnyelsen syns i synnerhet i kontaktpunktens visuella uttryck. Det nya uttrycket är med i allt som vi gör, till exempel på evenemang, sociala medier, webbplatsen och i kommunikationsmaterialen.

För att åstadkomma ett sakligt och mer pålitligt intryck förtydligade vi färgerna och illustrationerna. I samband med varumärkesförnyelsen skaffades också nya fotografier till kontaktpunkten.

Det nya uttrycket syns på webbplatsen

Under juni uppdaterade vi det visuella uttrycket på webbplatsen EU-hälsovård.fi. Planeringen av det nya utseendet började med tanken om att skapa en lugnare och fräschare upplevelse för den som använder webbplatsen. Vårt mål är att med hjälp av webbplatsens utseende göra användningen av den enklare och lättare och att i synnerhet ta hänsyn till besökare som använder webbplatsen på mobila enheter. Vi fortsätter utvecklingsarbetet på hösten genom att förnya webbplatsens funktioner och struktur.

Vi utvecklar vår verksamhet även framöver

Vi strävar efter att ständigt förbättra våra tjänster för att kunna hjälpa våra kunder på bästa möjliga sätt och dela aktuell information om frågor kring gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Om du har förslag på hur kontaktpunktens kommunikation eller webbplats skulle kunna utvecklas, vänligen kontakta oss via responsformuläret på webbplatsen EU-hälsovård.fi.