Kanta.fi: Om du tillåter det kan hälso- och sjukvården i Estland utnyttja dina patientuppgifter som registrerats i Finland

6.6.2024

Nu kan du ge samtycke i MittKanta till att dina patientuppgifter överförs till andra europeiska länder. Till en början kan uppgifterna utnyttjas endast i Estland. Reformen förbättrar hälsouppgifternas rörlighet och vårdkvaliteten.


För att vårdens goda kvalitet ska kunna garanteras är det viktigt att vårdpersonalen också utomlands har tillgång till aktuella uppgifter om ditt hälsotillstånd. I MittKanta kan du ge ditt samtycke så att dina patientuppgifter från Finland kan överföras till hälso- och sjukvården i Estland i samband med din vård. På det sättet kan vårdpersonalen i Estland snabbt se de viktigaste uppgifterna om ditt hälsotillstånd om det behövs när du söker vård där.

När patientuppgifterna rör sig över gränserna i Europa förbättras vårdens kontinuitet och patientsäkerheten för finländarna. Det här gynnar särskilt personer som behöver akut vård utomlands och personer som flyttar från ett land till ett annat.

De viktigaste patientuppgifterna visas snabbt och samlat

Uppgifterna överförs elektroniskt över gränserna i form av en patientöversikt. Patientöversikten är en sammanställning av dina viktigaste hälsouppgifter. I översikten ser vårdpersonalen vissa begränsade patientuppgifter som tidigare har registrerats om dig i Finland.

De patientuppgifter om dig som överförs till Estland i patientöversikten sammanställs utifrån de hälso- och medicineringsuppgifter som registrerats om dig i Kanta-tjänsterna i Finland. Uppgifter om till exempel dina allergier, din medicinering och dina diagnoser kan överföras från Kanta-tjänsterna till hälso- och sjukvården i Estland.

Vårdpersonalen i Estland kommer inte åt dina patientuppgifter direkt. Utan ditt samtycke kan dina uppgifter inte överföras till hälso- och sjukvården i ett annat europeiskt land.

I framtiden kommer dina patientuppgifter att kunna överföras också till andra länder i Europa och därifrån till Finland. Redan i år kommer uppgifter att kunna överföras till fler länder. Från början av 2025 kommer Kanta-tjänsterna att kunna överföra patientuppgifter från andra europeiska länder till hälso- och sjukvården i Finland.

Källan: kanta.fi