På väg ut på resa? Förbered dig på resan med hjälp av de landspecifika sidorna

3.7.2024

Framförhållning är nyckeln till en lyckad resa. Bekanta dig med de landspecifika sidorna och kontrollera exempelvis vilka hälsotjänster du har rätt att få i destinationen och var du får hjälp om du blir akut sjuk under resan.


När du planerar en resa är det bra att också tänka på hälsorelaterade frågor i tillräckligt god tid. Det kan till exempel ta flera veckor att få det europeiska sjukvårdskortet – beställ därför kortet i god tid. Förbered dig på resan åtminstone genom att ta hand om följande:

  • Kontrollera om du redan har det europeiska sjukvårdskortet och beställ vid behov kortet i god tid före resans början.
  • Skriv ut recepten för läkemedel som du behöver i tjänsten MittKanta och läs komihåglistan om att resa med läkemedel i avsnittet Läkemedel under resan.
  • Kontrollera vad din reseförsäkring täcker – det europeiska sjukvårdskortet ersätter inte en försäkring.
  • Ta reda på det lokala nödnumret och spara det i din mobil – du hittar de lokala nödnumren på de landspecifika sidorna.

På de landspecifika sidorna hittar du tillförlitlig information om hälso- och sjukvårdstjänsterna i olika länder, dina rättigheter i anslutning till vården och eventuella kostnader. Hälsoproblem bryr sig inte om var du är och de kan komma när som helst, och därför är det viktigt att på förhand ta reda på hur och var du får hälso- och sjukvård i destinationslandet. Även praxis och kostnader kan variera betydligt i olika länder och därför rekommenderar vi att du bekantar dig med landsbeskrivningen av just ditt resmål.

Den kontinuerliga utvecklingen innebär också förändringar

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård har i uppgift att underhålla och utveckla webbplatsen EU-hälsovård.fi. Vi vill säkerställa att vi alltid tillhandahåller pålitlig och uppdaterad information. Därför kontrollerar och uppdaterar vi regelbundet också informationen i landbeskrivningarna.

Den senaste uppdateringsomgången innebar också en något större förändring: vi har tagit bort landbeskrivningarna för länderna utanför EU och EES, med ett par undantag. I bakgrunden för beslutet finns den mer omfattande utvecklingen av webbtjänsten, men även problem med tillgången till pålitlig information.

Om du söker information om ett land som inte finns med bland innehållssidorna för olika länder, rekommenderar vi att du åtminstone bekantar dig med Utrikesministeriets resemeddelanden och THL:s Resenärens hälsoguide.

Bekanta dig förutom med de landspecifika sidorna också med de användbara komihåglistorna och informationspaketen som finns på vår webbplats.

När du gör förberedelserna inför resan i tillräckligt god tid, kan du ge dig ut på de nya äventyren tryggt och ivrigt!