Kunskapsdelning, samarbete och utveckling: Den nya kommittén för webbtjänsten EU-hälsovård.fi samlades

6.5.2024

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård utvecklar kontinuerligt webbtjänsten EU-hälsovård.fi för sina kunder. Den senaste förändringen är kommittén för webbtjänsten – en arena för utveckling, arbete med intressentgrupper och kunskapsdelning.


Webbtjänsten för Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, EU-hälsovård.fi, har genomförts i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Vid FPA. Kontaktpunktens verksamhet är placerad vid FPA och kontaktpunkten utvecklar sina tjänster och sin kommunikation tillsammans med sina samarbetspartner.

Det gemensamma arbetet med partner konkretiserades när den nya kommittén för webbtjänsten EU-hälsovård.fi samlades 17.4.2024 i FPA:s huvudkontor i Helsingfors och över distansförbindelser.

Den nya kommitténs uppgifter grundar sig på lagstiftning, närmare bestämt lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård som trädde i kraft i maj 2023. Enligt lagen har kommittén i uppgift att planera utvecklingen av webbtjänstens innehåll och funktioner samt att säkerställa att informationsinnehållet är enhetligt och kundinriktat.

Kontaktpunkten anser att kommittén är värdefull även med tanke på arbetet med intressentgrupper och samarbetet: i kommittén får personer som arbetar med samma ämne lära känna varandra, dela goda praxis och utnyttja varandras kunnande.

Delning av kunskaper och färdigheter

Syftet med den nya kommittén är att utveckla webbtjänsten EU-hälsovård.fi. Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård kallade till kommittén representanter från FPA, Institutet för hälsa och välfärd, social- och hälsovårdsministeriet, HUS, Fimea, Kanta-tjänsterna, Hyvinvointiala Hali ry samt SOSTE Finlands social och hälsa rf. Representanterna är i huvudsak kommunikatörer eller experter inom sitt ämnesområde.

”För oss är det verkligen givande att få en sådan bred kunskap som stöd för kontaktpunktens verksamhet”, gläder sig Marika Lahtivirta, chef för kontaktpunkten.

Kontaktpunkten delar goda praxis och fungerar som samarbetsforum.

Långsiktig utveckling av kontaktpunktens tjänster

Tjänsterna vid Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård utvecklas kontinuerligt för kunderna. År 2022 vässade kontaktpunkten sin strategi. Strategiarbetet ledde även till förnyelse av varumärket och kontaktpunkten utvecklade varumärket under 2023. Samma år inleddes arbetet för kundförståelse där man samlar in information om vilka behov olika kundgrupper har av tjänsterna vid kontaktpunkten och informationen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Våren 2024 inledde kontaktpunkten också en mer omfattande teknisk utveckling av webbtjänsten EU-hälsovård.fi.

”Kommitténs arbete är en förlängning på denna utveckling. Utöver att kommitténs uppgifter grundar sig på lagen, är den en fantastisk arena för arbete med intressentgrupper och kunskapsdelning”, säger Lahtivirta.