De landspecifika sidorna ger viktig information om den lokal hälsovården för din resa

7.12.2022

Våra landspecifika sidor är en nyttig databank för utlandsresenärer. De samlar information om hälso- och sjukvård och patienters rättigheter i över 50 länder. I höst har vi uppdaterat landbeskrivningarna med information särskilt om läkemedel och recept.


Det finns stora skillnader i omfattningen av, kvaliteten på och kostnaderna för hälsovård i olika länder. På våra landspecifika sidor kan du läsa om hälso- och sjukvården både i och utanför Europa. Sidorna ger tillförlitlig information om situationer där du har rätt till sjukvård utomlands, om hur du söker dig till en läkarmottagning och om vad du själv betalar för vården. Dessutom har vi sammanställt information om lokala praxis inom hälso- och sjukvården samt om myndigheter. Du har nytta av dessa framför allt om du vill söka vård utomlands på egen hand.

Förutom att läsa igenom landsidorna rekommenderar vi att du sparar nödnumret i destinationslandet och skriver ner de lokala hälsovårdsmyndigheternas kontaktuppgifter innan du reser. Kom ihåg att ta med dig ditt europeiska sjukvårdskort om du reser till ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien. Med det europeiska sjukvårdskortet får du vård om du insjuknar akut under din utlandsvistelse. Du bör också teckna en reseförsäkring för din resa, som vid behov ersätter kostnaderna för en allvarlig sjukdom.

Uppdateringar av recept och sidornas struktur

Varje höst uppdaterar vi de landspecifika sidorna i samarbete med de nationella kontaktpunkterna i Europa och Finlands ambassader. I höst har vi lagt till information i landbeskrivningarna, särskilt om läkemedel och recept, som ofta skiljer sig i olika länder. Vi har uppdaterat informationen om bland annat receptens giltighetstider och användning av elektroniska recept. Dessa uppdateringar gör det lättare att hitta information på webbplatsen om vad du behöver beakta när du köper receptbelagda läkemedel utomlands.

Utöver de innehållsmässiga förändringarna har vi gjort de landspecifika sidornas struktur tydligare och texterna har genomgått språkvård. Detta har gjort sidorna mer enhetliga, användarvänliga och tillgängliga. Detta är teman som vi kontiuerligt arbetar med.

Utöver de landspecifika sidorna kan du bekanta dig med checklistan På semester ute i Europa och våra exempel på gränsöverskridande hälso- och sjukvårdssituationer.