Sjukvårdsrättigheterna kvarstår till största delen oförändrade under det nya brexitavtalet

8.2.2021

Storbritannien och EU slöt den 24.12.2020 ett nytt samarbets- och handelsavtal, som reglerar socialskyddet för personer som rör sig över gränserna efter den 1.1.2021. Tack vare avtalet bibehålls sjukvårdsrättigheterna till stora delar och Storbritannien jämställs till dessa delar med ett EU-land. Ett undantag är att söka sig till vård, som i fortsättningen är möjligt endast med ett förhandstillstånd.


Om du reser mellan Finland och Storbritannien, bestäms din rätt till vård efter den 1.1.2021 på samma sätt som tidigare. I och med det nya avtalet jämställs Storbritannien till en stor del med ett EU-land gällande sjukvårdsrättigheter. Det här betyder att om du vistas tillfälligt i Storbritannien, kan du påvisa din rätt till vård med ett av Finland beviljat europeiskt sjukvårdskort eller ett intyg som tillfälligt ersätter kortet.  Ett pass godkänns för tillfället inte som ett intyg för rätt till sjukvård då vården har erhållits den 1.1.2021 eller därefter. Om du själv har varit tvungen att betala kostnader för medicinskt nödvändig vård i Storbritannien, kan du i efterhand ansöka om ersättning från antingen Storbritannien eller FPA.

Om du anländer tillfälligt från Storbritannien till Finland, kan du påvisa din rätt till vård i Finland med

  • ett av Storbritannien beviljat sjukvårdskort
  • ett provisoriskt intyg över det europeiska sjukvårdskortet
  • ett kort som påminner om det europeiska sjukvårdskortet, som Storbritannien har beviljat personer som omfattas av brexit-avtalet.

Med alla ovan nämnda kort får du medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården under en tillfällig vistelse i Finland. Du betalar den normala klientavgiften. Med kortet får du även ersättning för kostnaderna från FPA för privat hälso- och sjukvård, för läkemedel som ordinerats av läkare samt för resor på grund av behandling av en sjukdom.

Att söka sig till sjukvård mellan Storbritannien och Finland är endast möjligt med ett förhandstillstånd

Om du vill resa till Storbritannien för planerad vård utan ett förhandstillstånd efter den 1.1.2021, har Storbritannien ingen lagstadgad skyldighet att ge dig vård. Fråga vårdgivaren om de tar emot dig för vård och vad vården kostar. Observera att FPA inte ersätter vårdkostnaderna om du har rest till Storbritannien enbart för att använda hälsotjänsterna. I stället kan du fortfarande söka dig till vård i Storbritannien om du har ett förhandstillstånd beviljat av FPA. Mera information om att söka sig till vård med förhandstillstånd hittar du på vår temasida Vård utomlands med förhandstillstånd.

På motsvarande sätt, om du reser från Storbritannien till Finland efter den 1.1.2021 för att använda hälsotjänsterna i Finland, har Finland ingen skyldighet att ge dig vård. Du ansvarar själv för samtliga vårdkostnader. I stället kan du fortfarande söka dig till vård i Finland om du har ett förhandstillstånd beviljat av Storbritannien. Mera information om att söka sig till vård med förhandstillstånd i Finland hittar du på vår temasida Planerad vård med förhandstillstånd.

FPA:s webbplats kan du följa den senaste informationen om de konkreta konsekvenserna som Storbritanniens utträde ur EU har på hälso- och sjukvården.