Finland

Tillgång till vård Boende i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz Under en tillfällig vistelse i Finland får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC). Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du […]

Patientskador och patientförsäkring

sköter centralt ersättningen av patientskador i Finland. Alla verksamhetsenheter inom den offentliga och privata hälso- och sjukvården i Finland ska ha en patientförsäkring. Patientförsäkringen täcker all hälso- och sjukvård som ges i Finland. Patientförsäkringen ersätter skador som orsakats av vård Patientförsäkringscentralen bedömer utifrån skadeanmälan och sin egen utredning om skadan är sådan att den […]

Prisuppgifter inom den privata hälso- och sjukvården

Statistiken omfattar inte serviceproducenter som det år som statistiken grundar sig på hade mindre än 20 sådana besök eller utförde färre än 20 sådana åtgärder som har granskats i detta sammanhang. Uppgifterna har grupperats enligt kommun, så att kommunen bestäms av var serviceproducentens verksamhetsställe är beläget. Statistiken visar medianpriset. Med producent av privata hälso- […]

Finländska recept

Du kan köpa ett läkemedel som har ordinerats dig på vilket apotek som helst om du visar upp den patientanvisning du har fått av läkaren, FPA-kortet eller ett identitetsbevis. Informationen om ditt elektroniska recept sparas i Receptcentret som är en del av . Receptcentret innehåller alla elektroniska recept och apotekens anteckningar om expedieringen. Du får en […]

Apotek i Finland

I organisationer inom hälso- och sjukvården verkar dessutom sjukhusapotek och läkemedelscentraler, som ansvarar för läkemedlen till de patienter som får vård. De säljer inte läkemedel till privatpersoner. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet beviljar tillstånd att driva apotek och övervakar apotekens verksamhet i Finland. Kontaktuppgifterna till apoteken i Finland finns i . På Apotekarförbundets webbplats […]

Förflyttning från ett sjukhus utomlands till ett sjukhus i Finland

Om förflyttningen i första hand görs på din begäran ansvarar du i allmänhet själv för transportkostnaderna. Om man har avtalat om detta på förhand kan även en annan instans, till exempel det mottagande sjukhuset eller försäkringsbolaget, ansvara för eller betala en del av kostnaderna för transporten. Förflyttning mellan sjukhus baserat på  kan ordnas utan […]

Ersättning av resor för patienter från utlandet

Du kan få ersättning från FPA för resekostnader i samband med vård i Finland om du bor stadigvarande eller är sjukförsäkrad i Finland du är sjukförsäkrad i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien, Schweiz eller Australien och har fått medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland bor stadigvarande i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz […]

Resor i samband med vård i Finland

FPA ersätter resekostnader i samband med vården till klienter bosatta i Finland till klienter bosatta i utlandet som är sjukförsäkrade i Finland eller vars sjukvårdskostnader Finland ansvarar för till klienter som har rätt till vård i Finland på basis av EU-lagstiftningen eller en internationell överenskommelse. Om du till exempel har fått vård inom den […]

Vårdkostnader inom den offentliga hälso- och sjukvården

Om du inte har en hemkommun i Finland kan den offentliga hälso- och sjukvården i vissa fall debitera dina vårdkostnader från FPA, men i sista hand står du själv för dina vårdkostnader. Utlänningar som inte är bosatta i Finland får dock inte debiteras för vaccinationer som enligt lagen om smittsamma sjukdomar ingår i det […]