BERÄTTELSE: Läs om hur rätten till vård realiseras i praktiken

Som studerande i ett EU/EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland

Millas cykelolycka i Tyskland

Milla ska vara utbytesstudent i Tyskland under hösten. Hon ramlar på cykeln och skadar en tand. Det finns dock ingenting att oroa sig för, Milla kan låta laga den skadade tanden hos tandläkaren genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet. Tandvården kostar för Milla lika mycket som för tyskarna, med andra ord betalar hon den lokala klientavgiften. Milla har även en reseförsäkring från vilken hon ansöker om ersättning för klientavgiften som hon betalat.

Hos tandläkaren konstaterar Milla att hon på samma gång vill låta dra ut visdomständerna. Tandläkaren bedömer emellertid att detta inte är en medicinskt nödvändig behandling och således får Milla inte tandutdragningen med det europeiska sjukvårdskortet. Milla kan dock låta dra ut tanden på egen bekostnad och sedan ansöka om ersättning för kostnaderna hos FPA i efterhand.


Grunden för Millas rätt till vård

Boende utomlands för studier betraktas oftast som en tillfällig vistelse, så även i Millas fall. Milla behåller sin sjukförsäkring i Finland och Finland utfärdar henne ett europeiskt sjukvårdskort. Kortet accepteras i EU- och EES-länderna, Schweiz, Storbritannien och Nordirland. Genom att visa upp kortet får Milla medicinskt nödvändig vård, i detta fall lagning av den skadade tanden, mot den lokala klientavgiften. Med medicinskt nödvändig vård avses vård som inte kan vänta tills personen återvänder hem från utlandet. Läkaren bedömer vårdbehovet i förhållande till vistelsens längd.

Milla kan även ansöka om ersättningar för utdragning av visdomstanden, eftersom hon har rätt att uppsöka vård i andra EU- eller EES-länder, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland och få ersättningar för vården. Kostnaderna ersätts till Milla, eftersom hon i en motsvarande situation skulle ha fått tandvård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.  Milla betalar först vården själv och ansöker sedan om ersättning hos FPA.

Läs mer