BERÄTTELSE: Läs om hur rätten till vård realiseras i praktiken

Som studerande i ett EU/EES-land, Storbritannien eller Schweiz

Millas cykelolycka i Tyskland

Milla ska vara utbytesstudent i Tyskland under hösten. Hon ramlar på cykeln och skadar en tand. Det finns dock ingenting att oroa sig för, Milla kan låta laga den skadade tanden hos tandläkaren genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet. Tandvården kostar för Milla lika mycket som för tyskarna, med andra ord betalar hon den lokala klientavgiften. Milla har även en reseförsäkring från vilken hon ansöker om ersättning för klientavgiften som hon betalat.

Hos tandläkaren konstaterar Milla att hon på samma gång vill låta dra ut visdomständerna. Tandläkaren bedömer emellertid att detta inte är en medicinskt nödvändig behandling och således får Milla inte tandutdragningen med det europeiska sjukvårdskortet. Milla kan dock låta dra ut tanden på egen bekostnad och sedan ansöka om FPA-ersättning för kostnaderna i efterhand.


Grunden för Millas rätt till vård

Boende utomlands för studier betraktas oftast som en tillfällig vistelse, så även i Millas fall. Milla behåller sin sjukförsäkring i Finland och Finland utfärdar henne ett europeiskt sjukvårdskort. Kortet accepteras i EU- och EES-länderna, Storbritannien och i Schweiz och genom att visa upp kortet får Milla medicinskt nödvändig vård, i detta fall lagning av den skadade tanden, mot den lokala klientavgiften. Med medicinskt nödvändig vård avses vård som inte kan vänta tills personen återvänder hem från utlandet. Läkaren bedömer vårdbehovet i förhållande till vistelsens längd.

Milla kan även ansöka om ersättning för utdragning av visdomstanden, eftersom EU-medborgare har rätt att söka sig till vård i de andra EU-/EES-länderna och Schweiz och få ersättning för vården. Observera att FPA inte ersätter vårdkostnaderna om du har rest till Storbritannien enbart för att använda hälsotjänsterna.

FPA beviljar ersättningen på samma villkor som gäller för FPA-ersättning för privat hälso- och sjukvård i Finland och ersättningsbeloppet är det samma. Milla kan alltså få ersättning för utdragningen av visdomstanden på samma sätt som om hon hade låtit dra ut tanden hos en privattandläkare i Finland. Ersättning för vård som getts i ett annat land beviljas inte automatiskt, utan Milla måste ansöka om den hos FPA.

Läs mer