BERÄTTELSE: Läs om hur rätten till vård realiseras i praktiken

Planerad vård utan förhandstillstånd

Jormas tandvård i Estland

Jorma behöver laga en kindtand. Han har tittat på olika tandläkare och jämfört priserna för lagningen i Estland och bokat en tid på en tandklinik i Tallinn.

Jorma åker till Tallinn för behandlingen och allt löper utan problem. På slutet av besöket får Jorma en faktura av tandläkaren som han själv måste betala.

Jorma ansöker om ersättning för tandvårdskostnaderna hos FPA med blankett SV128. För vård som ges i Estland får han ersättning högst till ett belopp som motsvarar kostnaderna för motsvarande tandvård som ges inom hans eget välfärdsområde.


Grunderna för Jormas rätt till vård

Eftersom Jorma är sjukförsäkrad i Finland, har han rätt att uppsöka vård i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland.  Man kan fritt söka sig till vården genom att avtala om vården direkt med vårdgivaren. Schweiz, Storbritannien och Nordirland har dock ingen lagstadgad skyldighet att ge Jorma vård om han på eget initiativ har rest till dessa länder för planerad vård.

FPA ersätter vård som sökts i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland med högst ett belopp som motsvarar kostnaderna för motsvarande vård som getts inom Jormas eget välfärdsområde. Det som alltid återstår för Jorma att betala är en summa som motsvarar klientavgiften för den motsvarande vården inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.

Jorma kunde om han så ville ha begärt en förhandsanmälan från FPA om hurdana ersättningar han kan få för vården. FPA beviljar ersättningar på det sätt som anges, om vården har genomförts i enlighet med de uppgifter som klienten lämnat.

FPA ersätter även resekostnader i samband med vården. Utan ett förhandstillstånd ersätter FPA resekostnaderna till den hälsostation som ligger närmast Jormas hemadress. Självriskandelen för resan är 25 euro. Resan till Tallinn ersätts alltså inte, utan Jorma betalar färjebiljetterna själv.