BERÄTTELSE: Läs om hur rätten till vård realiseras i praktiken

Planerad vård utan förhandstillstånd

Jormas tandvård i Estland

Jorma behöver laga en kindtand. Han har tittat på olika tandläkare och jämfört priserna för lagningen i Estland och bokat en tid på en tandklinik i Tallinn.

Jorma åker till Tallinn för behandlingen och allt löper utan problem. På slutet av besöket får Jorma en faktura av tandläkaren som han själv måste betala.

Jorma ansöker om ersättning för tandvårdskostnaderna hos FPA med blankett SV128. Han får samma ersättning för vården som getts i Estland som han hade fått för vård hos en privattandläkare i Finland.


Grunderna för Jormas rätt till vård

Som EU-medborgare har Jorma rätt att söka sig till planerad vård i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz. Man kan fritt söka sig till vården genom att avtala om vården direkt med vårdgivaren. FPA betalar ersättning för vård som getts i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz på samma sätt som den ersätter tjänster inom den privata hälso- och sjukvården i Finland.

Ersättningsbeloppet är i enlighet med FPA:s ersättningstaxor. Om Jormas behandling kostar mindre än ersättningstaxan, täcker ersättningen hela vårdkostnaden. I samband med tandvård bör man observera att estetisk tandvård och protetik (t.ex. blekning av tänderna) oftast inte berättigar till FPA-ersättning.

FPA ersätter även resekostnader i samband med vården. Utan ett förhandstillstånd ersätter FPA resekostnaderna till den hälsostation som ligger närmast Jormas hemadress. Självriskandelen för resan är 25 euro. Resan till Tallinn ersätts alltså inte, utan Jorma betalar färjebiljetterna själv.

Läs mer