BERÄTTELSE: Läs om hur rätten till vård realiseras i praktiken

När man insjuknar under en semesterresa i Europa

Eveliinas magsjuka under semestern på Kanarieöarna

Eveliina reste med sina föräldrar på en veckas semester till Kanarieöarna. Efter två dagar på semesterorten blir hon magsjuk. Magen blir inte bättre, så Eveliina åker till en närliggande läkarstation. Hon har med sig sitt europeiska sjukvårdskort och hon kontrollerar att läkarstationen accepterar kortet.

Läkaren konstaterar att Eveliina är magsjuk och ordinerar medicin och vila. Eveliina betalar den lokala klientavgiften för vården. Hon har även en reseförsäkring från vilken hon efter resan ansöker om ersättning för klientavgiften som hon betalat.

Eveliina besöker ett lokalt apotek för att hämta ut det receptbelagda läkemedlet som läkaren ordinerat. Genom att visa upp sitt europeiska sjukvårdskort får hon även läkemedlet till samma pris som lokala invånare.


Grunden för Eveliinas rätt till vård

Eveliina är sjukförsäkrad i Finland, vilket betyder att Finland ansvarar för hennes sjukvårdskostnader och hon har fått det europeiska sjukvårdskortet. Kortet är giltigt i EU- och EES-länderna och i Schweiz och Storbritannien. Genom att visa upp kortet får Eveliina vård på samma sätt och till samma pris som lokala invånare. Spanien fakturerar Finland för de övriga kostnaderna. Med medicinskt nödvändig vård avses vård som inte kan vänta tills personen återvänder hem från utlandet. Läkaren bedömer vårdbehovet i förhållande till vistelsens längd.

FPA ersätter även kostnader för läkemedel som köpts utomlands. Eftersom Eveliina har fått medicinskt nödvändig vård i ett EU-land under en tillfällig vistelse, har hon rätt att med det europeiska sjukvårdskortet även få läkemedel till samma pris som lokala invånare.

Läs mer