Ersättning för vård utomlands

Förutsättningen för ersättning är i allmänhet att motsvarande vård skulle ha getts inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Vården som ersätts ska ingå i tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland. Tjänsteutbudet fastställs av tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården som finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. FPA ersätter även vård som […]

Om du är missnöjd med FPA:s beslut

Beslut om rätt till vård Om du är missnöjd med FPA:s beslut om rätt till vård, kan du söka ändring i det hos FPA. Om FPA anser att beslutet inte kan rättas på det sätt du vill, kan du överklaga till besvärsnämnden för social trygghet. Du kan överklaga beslutet av besvärsnämnden för social trygghet […]