Varför annonserar kontaktpunkten på nätet?

20.9.2021

Har du nyligen sett några annonser på Facebook för Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård? Har du stött på en annons för webbtjänsten EU-hälsovård.fi i Googles sökresultat? Betald annonsering på nätet är en del av kontaktpunktens marknadsföring, eftersom den hjälper oss att nå människor ännu bättre.


Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård har till lagstadgad uppgift att sprida information om hälso- och sjukvård i internationella situationer. Vi ger till exempel råd om patientens rättigheter, vårdsökande och frågor som rör hälsa vid flytt utomlands. Vi använder betald annonsering för att utföra denna uppgift.

Annonsering hjälper att driva trafik till webbplatsen

Med coronapandemin har hälsan och tillgången till vård blivit allt viktigare i gränsöverskridande situationer. Det centrala målet för kontaktpunktens marknadsföring är att styra människorna till tillförlitlig information. Webbtjänsten EU-hälsovård.fi innehåller massor av aktuell information om användningen av hälso- och sjukvårdstjänsterna i Finland och utomlands. Tack vare annonsering har läsarna hittat vår webbplats bättre än tidigare.

Ofta intresserar man sig för internationell hälso- och sjukvård när den redan är aktuell, till exempel på grund av insjuknande under en semesterresa. Genom att annonsera vill vi öka människornas medvetenhet om kontaktpunkten och existensen av vår webbtjänst, så att de vid behov kan hitta information på rätt plats. Utöver vår webbplats ger vi klienterna allmänna råd per e-post.

Hur annonserar vi på nätet?

Vi har tidigare ordnat virtuella reklamkampanjer som har hjälpt till att styra människor till vår webbplats. För närvarande gör vi digital marknadsföring på två sätt: genom annonsering på Facebook och sökordsannonsering på Google.

Genom sökordsannonseringen på Google är vårt mål att styra klienterna till vår webbplats när de söker information om de frågor som behandlas i vår webbtjänst. Annonseringen på Facebook hjälper för sin del att nå personer som är intresserade av frågor kring hälsa. Förutom betald annonsering fortsätter vi att kommunicera dagligen på sociala medier. Det lönar sig att följa kontaktpunktens kanaler på Facebook och Twitter.

Marknadsföring även utanför webbvärlden

Vi annonserar kontaktpunkten inte bara på nätet. Deltagandet i evenemang är en särskilt viktig del av kontaktpunktens marknadsföring, även om det under det senaste året har varit mindre på grund av coronapandemin. På evenemang får vi prata ansikte mot ansikte och svara på frågor som människorna grubblar över. Dessutom publicerar vi annonser om kontaktpunkten i tidskrifter och facktidningar och besöker bland annat våra samarbetspartners evenemang för att prata om internationell hälso- och sjukvård.