På de landspecifika sidorna hittar du information om hälsovårdstjänsterna i resmålet

12.11.2021

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård har samlat landspecifik information om de lokala hälsovårdstjänsterna i över 50 länder på webbplatsen EU-hälsovård.fi. Du har nytta av den landspecifika informationen framför allt om du insjuknar akut under din resa.


Hälsovårdstjänsterna och tillgången till dem varierar beroende på resmålet, och att söka information från lokala källor kan kännas utmanande. Syftet med de landspecifika sidorna är att erbjuda resenären tillförlitlig information om de lokala hälsovårdstjänsterna, tillgången till vård, avgifterna och ersättningarna samt hälsovårdsmyndigheterna i resmålet.

Även om de landspecifika sidorna har planerats för att hjälpa i synnerhet vid akuta sjukdomsfall, är sidorna nyttiga även då om syftet med din resa är att använda de lokala hälsovårdstjänsterna.

Bekanta dig med informationen redan före resan

Om du i förväg bekantar dig med hälsovårdstjänsterna i resmålet, vet du hur du ska agera vid överraskande sjukdomsfall. Kom åtminstone ihåg att spara destinationslandets lokala nödnummer i din telefon och ta reda på hurdana handlingar du behöver för att få vård. Kontrollera även praxis som förknippas med avgifterna och ersättningarna. För att få ytterligare information har det lagts till länkar till tillförlitliga lokala webbplatser för hälsovården.

De landspecifika sidorna uppdateras samlade på höstarna samt året runt vid behov. Uppdateringen genomförs i samarbete med andra länders kontaktpunkter för gränsöverskridande hälso- och sjukvård samt ambassader.

Bekanta dig utöver de landspecifika sidorna med sidan för turistresor och coronaviruset när du planerar resandet. På sidan På semester ute i Europa hittar du en nyttig checklista för resenären.