Coronavirusets påverkan syns i statistiken över vårdsökande för 2020

30.6.2021

Statistiken om gränsöverskridande hälso- och sjukvård för 2020, som sammanställts av Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och FPA, har publicerats. Coronapandemins inverkan återspeglas i statistiken om gränsöverskridande hälso- och sjukvård.


Statistiken om gränsöverskridande hälso- och sjukvård finns på kontaktpunktens Slideshare-konto. Det finns också en separat statistik om tandvård på eget initiativ. Statistiken innehåller bland annat uppgifter om de länder dit man rest från Finland för vård på eget initiativ och om hur FPA har betalat ersättning för vård som getts utomlands.

Vård på eget initiativ innebär att en person reser självständigt, det vill säga utan förhandstillstånd, till ett annat land för att få vård. FPA ersätter kostnader för vården på eget initiativ, när vården har getts i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz. När man tolkar statistiken ska man beakta att ersättningar kan sökas från FPA upp till sex månader efter vården, så uppgifterna kan dyka upp i statistiken med en fördröjning. Dessutom visar statistiken endast de vård på eget initiativ för vilka kunden har ansökt om ersättning från FPA.

Vård på eget initiativ inte lika allmänt som tidigare

År 2020 sökte sig klienterna från Finland mest till Estland, Spanien och Ungern för vård på eget initiativ, såsom 2019. För alla länderna i topp tre har dock både de kostnader som kunden själv har betalat och den ersättning som beviljats av FPA minskat jämfört med föregående år.

Enligt statistiken har det också varit färre ansökningar om förhandstillstånd för vård i EU- eller EES-länderna samt i Schweiz. Coronaviruspandemin kan ha påverkat hur mycket människor åker utomlands för vård på eget initiativ.

Fler läkemedel köpta utomlands än tidigare

Statistiken visar att för läkemedel som köpts i EU, EES-länderna och Schweiz har betalats och beviljats mer ersättning än tidigare. FPA beviljade cirka 141 000 euro i ersättning för läkemedel som köpts utomlands, medan motsvarande siffra 2019 var cirka 72 000 euro. Andra kostnader har inte ökat i lika hög grad som läkemedelskostnaderna. Även kostnaderna och ersättningarna för läkemedel som köpts utanför EU har ökat jämfört med tidigare år.

Coronaviruspandemin kan ha påverkat ökningen av antalet ersättning som sökts för utomlands köpta läkemedel. Det är till exempel möjligt att människor har varit tvungna att stanna utomlands längre än planerat, vilket innebär att de också har varit tvungna att köpa mer läkemedel.

I Thailand har använts mest hälso- och sjukvårdstjänster utanför EU

FPA beviljar ingen ersättning för vård på eget initiativ utanför EU. Ersättning för sjukvårdkostnader kan dock erhållas om vården har getts på grund av akut insjuknande, en långvarig sjukdom, graviditet eller förlossning.

År 2020 beviljade FPA mest ersättningar för sjukvårdskostnader utanför EU i Thailand, USA och Turkiet, såsom tidigare år. För Thailand har dock både de kostnader som kunden själv har betalat och den ersättning som beviljats av FPA ökat lite jämfört med föregående år. Exempelvis ersatte FPA 59 000 euro för sjukvårdskostnader i Thailand 2020 och 40 000 euro 2019.

Allt färre söker tandvård

Statistiken om tandvård visar att man 2020 åkte utomlands för tandvård på eget initiativ färre än tidigare. Minskningen återspeglas både i antalet beslut och beviljad ersättning. Till exempel beviljades cirka 162 000 euro som ersättning för tandvård utomlands 2020, medan över 200 000 euro beviljades 2019. Enligt statistiken har tandvården utomlands på eget initiativ minskat år efter år.

I de flesta fall söker man tandvård i Estland. Statistiken visar dock att antalet ansökningar om ersättning för tandvård som getts i Estland har minskat. Till exempel uppgick FPA:s ersättningar för vårdkostnader till 140 000 euro 2020, när denna siffra 2016 låg på cirka 430 000 euro.