Personer som anländer till Finland från Ukraina får hälso- och sjukvårdstjänster oftast via förläggningarna

31.3.2022

Om du har anlänt till Finland från Ukraina, bestäms din rätt till hälso- och sjukvården utifrån den grund du vistas i Finland. Det är tillrådligt att registrera din vistelse i Finland, så att du också tryggar din tillgång till hälso- och sjukvårdstjänsterna. Alla som vistas i Finland har dock rätt till brådskande vård.


Läs nyheten på ukrainska. Läs nyheten på ryska.

I Finland grundar sig rätten att använda hälso- och sjukvårdstjänster oftast på hemkommun. Om du har en hemkommun i Finland, kan du använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården för samma pris som kommuninvånarens klientavgift är. Om du anländer till Finland från Ukraina, kan din rätt till hälso- och sjukvårdstjänster också grunda sig på exempelvis tillfälligt skydd, asyl eller arbete. Alla som vistas i Finland har alltid rätt till brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Förläggningen ordnar hälso- och sjukvårdstjänster åt dig som får tillfälligt skydd

Om du får tillfälligt skydd i Finland, får du alla hälso- och sjukvårdstjänster du behöver via förläggningen. Detta gäller också om du bor i privat inkvartering i stället för en förläggning. Förläggningarna kan ordna tjänsterna antingen själva eller genom att ordna dem som köpta tjänster från en offentlig eller privat aktör. Du får hälso- och sjukvårdstjänster på samma villkor som de som stadigvarande är bosatta i Finland.

Om du ansöker om asyl i Finland, har du också rätt till nödvändiga hälso- och sjukvårdstjänster via förläggningarna. Läs mer på vår webbplats om sjukvård för flyktingar och asylsökande i Finland.

Som arbetstagare har du rätt till den offentliga hälso- och sjukvården

Om du vistas i Finland på grund av tillfälligt skydd och börjar arbeta, får du fortfarande dina hälso- och sjukvårdstjänster via förläggningarna. Om du får uppehållstillstånd på grund av arbete, kan du använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården för samma pris som kommuninvånarens klientavgift är. Be FPA utreda din rätt till hälso- och sjukvård i Finland.  På vår webbplats kan du läsa mer om arbetstagarens rätt till sjukvård i Finland.

Som resenär får du brådskande sjukvård

Om du inte har registrerat din uppehållsrätt i Finland, kan du vistas visumfritt som resenär i Finland i 90 dagar. Då har du rätt till brådskande sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Du ansvarar själv för vårdkostnaderna. Notera att vårdkostnaderna kan bli höga. Du hittar mer information på sidan Om du blir sjuk under en resa i Finland.

I alla ovan nämnda situationer kan du också välja att använda tjänster inom den privata hälso- och sjukvården i Finland på egen bekostnad. Om du är sjukförsäkrad i Finland, kan du få ersättning för sjukvårds- och läkemedelskostnader från FPA. Mer information på FPA:s webbplats.

Notera följande:

Mer information