Rätten till sjukvård förblir oförändrad under övergångsperioden för brexit

31.1.2020


EU och Storbritannien har förhandlat fram ett avtal om EU-utträdet (brexit) som träder i kraft den 1 februari 2020. Utträdesavtalet inkluderar en övergångsperiod fram till den 31 december 2020.

Du behåller rätten till vård och sjukvårdsersättningar vid tillfälliga vistelser eller om du bor i Storbritannien under utträdesavtalets övergångsperiod, med andra ord fram till den 31 december 2020. Du kan använda det europeiska sjukvårdskortet som Finland har utfärdat eller ditt pass i Storbritannien om du till exempel insjuknar akut på semestern eller om du bor tillfälligt i Storbritannien till exempel på grund av studier.

På motsvarande sätt har personer som kommer från Storbritannien till Finland rätt till vård och sjukvårdsersättningar under en tillfällig vistelse eller boende i Finland under hela övergångsperioden. Det europeiska sjukvårdskortet som utfärdats i Storbritannien eller passet kan användas i Finland under övergångsperioden.

Om du vill resa till Storbritannien under övergångsperioden för EU-utträdet för att använda hälsovårdstjänsterna i landet hittar du allmän information om detta på sidan om planerad vård utomlands.

Brexit kan inverka efter övergångsperioden – följ FPA:s webbsida med information om brexit

Enligt aktuella uppgifter, om du vistas tillfälligt i Storbritannien efter övergångsperioden, får du inte längre vård mot uppvisande av ett europeiskt sjukvårdskort eller pass som utfärdats av Finland. Om du omfattas av den sociala tryggheten i Finland kan du ansöka om ersättning för kostnaderna för medicinskt nödvändig vård i efterhand vid FPA. Ersättningen enligt sjukförsäkringslagen täcker dock bara en del av kostnaderna. Om du reser i Storbritannien efter övergångsperioden är det tillrådligt att teckna en reseförsäkring för resan. På motsvarande sätt kan du, om du kommer från Storbritannien till Finland på till exempel semester, inte använda det europeiska sjukvårdskortet eller ett pass som utfärdats av Storbritannien i Finland.

Om du bor i Storbritannien måste du själv höra dig för hos myndigheterna hur din hälso- och sjukvård ordnas.

Var uppmärksam på att läget ännu kan förändras. FPA kompletterar informationen på FPA:s webbsida med uppgifter om hur förmånerna kommer att påverkas efter övergångsperioden, när mer information finns tillgänglig.

Läs mer om hur brexit påverkar FPA:s förmåner.