Kanta.fi: EU:s covidintyg får fortsätta beviljas fram till den 30 juni 2023

27.6.2022

Genom EU:s nya förordning förlängs användningen av EU:s digitala covidintyg med ett år till den 30 juni 2023. Avsikten är att garantera fri rörlighet inom EU även om coronaläget skulle bli sämre. Resenärer måste fortfarande ta reda på om det land dit de reser kräver covidintyg för att komma in i landet eller för att använda tjänster.


EU:s digitala covidintyg togs i bruk första gången i juni 2021. Till en början gällde användningstiden till den 30 juni 2022. Förordningens giltighetstid förlängs nu med ett år, men behovet att förlänga den ytterligare kommer att bedömas på nytt redan om ett halvt år. EU strävar efter att slopa covidintygen genast när epidemiläget tillåter.

Förfarandena och kraven i fråga om covidintyg vid gränsövergång varierar mellan länderna. Anvisningar och restriktioner gällande resor i EU-länderna finns samlade på webbplatsen Re-open EU. Varje medlemsland bestämmer genom sin egen lagstiftning hur covidintyget används nationellt.
I Finland fås EU:s digitala covidintyg fortfarande från Kanta-tjänsten eller via hälso- och sjukvården i hemkommunen. Covidintyg kan fortfarande fås också ifall Finland slutar kräva intyg vid sina egna gränser.

Europeiska kommissionens pressmeddelande om beslutet (på engelska)

 

Källa: Kanta.fi