Hälso- och sjukvårdstjänster för personer som ankommit från Ukraina till Finland: när personerna fått en hemkommun, överförs hälsotjänsterna från asylmottagningen till välfärdsområdet

2.5.2023

Om du har anlänt till Finland från Ukraina, bestäms din rätt till hälso- och sjukvården utifrån den grund du vistas i Finland, det vill säga huruvida du får tillfälligt skydd, om du har en hemkommun, om du arbetar eller om du är resenär i Finland. Om du har vistats i Finland i mer än ett år och har ansökt om hemkommun, överförs dina hälso- och sjukvårdstjänster i led med att du får en hemkommun från asylmottagningen till ditt välfärdsområde.


Läs nyheten på ukrainskaLäs nyheten på ryska

I Finland grundar sig rätten att använda hälso- och sjukvårdstjänster oftast på hemkommun. Om du har bott i Finland i mer än ett år och har ansökt om hemkommun via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, påverkar det också hälso- och sjukvårdstjänsterna när du får en hemkommun. När du har beviljats en hemkommun i Finland, kan du använda alla tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården mot klientavgiften. Ditt välfärdsområde ansvarar för ordnandet av hälso- och sjukvårdstjänster. Du hittar välfärdsområdenas kontaktuppgifter på webbplatsen för social- och hälsovårdsministeriet.

Asylförläggningen ordnar hälso- och sjukvårdstjänster åt dig som får tillfälligt skydd och inte har en hemkommun

Om du får tillfälligt skydd i Finland och du inte har en hemkommun, får du alla hälso- och sjukvårdstjänster du behöver via asylförläggningen. Detta gäller också om du bor i privat inkvartering i stället för en förläggning. Förläggningarna kan ordna tjänsterna antingen själva eller genom att ordna dem som köpta tjänster från en offentlig eller privat aktör. Du får hälso- och sjukvårdstjänster på samma villkor som de som stadigvarande är bosatta i Finland.

Om du bestämmer dig för att ansöka om en hemkommun, överförs du från att vara kund inom mottagningstjänsterna till att vara klient inom välfärdsområdets service. När du beviljas en hemkommun, överförs ordnandet av dina hälso- och sjukvårdstjänster från asylförläggningen till ditt välfärdsområde.

Som arbetstagare har du rätt till den offentliga hälso- och sjukvården

Om du vistas i Finland på grund av tillfälligt skydd och börjar arbeta, får du fortfarande dina hälso- och sjukvårdstjänster via förläggningarna. Om du ändå får uppehållstillstånd på grund av arbete, kan du använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården för samma pris som kommuninvånarens klientavgift är. Be i sådana fall FPA utreda din rätt till hälso- och sjukvård i Finland.

Om du bestämmer dig för att ansöka om en hemkommun, överförs du från att vara kund inom mottagningstjänsterna till att vara klient inom välfärdsområdets service. När du beviljas en hemkommun, överförs ordnandet av dina hälso- och sjukvårdstjänster från asylförläggningen till ditt välfärdsområde. Du behöver heller inte be FPA utreda din rätt till hälso- och sjukvård i Finland, eftersom när du beviljas en hemkommun, så får du automatiskt rätt att använda tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.

Som resenär får du brådskande sjukvård

Om du inte har registrerat din uppehållsrätt i Finland, kan du vistas visumfritt som resenär i Finland i 90 dagar. Då har du rätt till brådskande sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Du ansvarar själv för vårdkostnaderna. Notera att vårdkostnaderna kan bli höga. Mer information hittar du på webbplatsen Om du blir sjuk under en resa i Finland.

Med FPA-kortet får du direktersättning för receptbelagda läkemedel och tjänster inom den privata hälso- och sjukvården

I alla ovan nämnda situationer kan du också välja att använda tjänster inom den privata hälso- och sjukvården i Finland på egen bekostnad. När du har bott i Finland i ett år, . Med FPA-kortet kan du köpa receptbelagda läkemedel som en läkare har ordinerat till dig till ett förmånligare pris på apoteket. Med FPA-kortet får du också ersättning för kostnader för privat hälso- och sjukvård. Du kan läsa mer om ersättningar på FPA:s webbplats.

Du kan få ersättning från FPA för privat sjukvård och läkemedel även innan du har bott i Finland i ett år, detta om du har sjukförsäkrats i Finland till exempel på basis av arbete.

Notera följande: