Bekanta dig med webbplatsen på teckenspråk

9.2.2017


Vi har publicerat det viktigaste innehållet på webbplatsen Vardenhetsval.fi på både finskt och finlandssvenskt teckenspråk. I videoklippen på teckenspråk ges bland annat information om hur du kan välja hälsostation eller sjukhus i Finland, hur en flytt utomlands påverkar din rätt till sjukvård och hur du ska gå tillväga för att få planerad vård utomlands.

Du kan läsa innehållet på teckenspråk genom att välja Viittomakieli eller Teckenspråk i språkmenyn.

Hela innehållet på webbplatsen Vardenhetsval.fi finns tillgängligt på finska, svenska, engelska och nordsamiska. Du kan enkelt byta mellan de olika språkversionerna via språkmenyn, som finns på varje sida.

På vilket språk skulle du vilja läsa webbplatsen Vardenhetsval.fi? Du kan skicka oss önskemål och respons via länken Ge respons, som visas på varje sida.