Vårdenhetsval.fi erbjuder information också på teckenspråk

9.2.2017


Den centrala informationen på webbplatsen Vårdenhetsval.fi har publicerats på teckenspråk på adressen teckenspråk.hoitopaikanvalinta.fi.

Webbplatsen Vårdenhetsval.fi betjänar dem som anlitar hälso- och sjukvårdstjänster samt hälso- och sjukvårdspersonal. Den erbjuder information om patientens möjligheter och rättigheter att anlita hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands. På webbplatsen finns också information om klientavgifter, vårdkostnader och ersättningar för dessa.

Webbplatsen är dessutom till hjälp i frågor som gäller hälso- och sjukvård i internationella situationer, t.ex. om man insjuknar akut utomlands eller om man reser till ett annat land för att få sjukvård.

Språkutbudet på webbplatsen utökas

Hela innehållet på webbplatsen Vårdenhetsval.fi finns tillgängligt på finska, svenska, engelska och nordsamiska. Det centrala innehållet på webbplatsen har nu publicerats också på finskt teckenspråk och finlandssvenskt teckenspråk. Videorna på teckenspråk ger information om till exempel hur man kan välja hälsostation eller sjukhus i Finland, hur flyttning utomlands inverkar på rätten till sjukvård eller hur man kan söka planerad vård utomlands.

– Vi strävar efter att erbjuda information om valfriheten inom hälso- och sjukvården på ett enkelt och begripligt sätt för alla som anlitar hälso- och sjukvårdstjänster. Vårt mål är att utvidga språkurvalet och vi ville erbjuda också dem som använder teckenspråk information på deras eget modersmål, säger chefen för kontaktpunkten Marika Lahtivirta. – Vi hoppas att det allt större språkurvalet gör att så många som möjligt hittar webbplatsen och utnyttjar den information som erbjuds.

Webbplatsen Vårdenhetsval.fi tillhandahålls av Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd, FPA och social- och hälsovårdsministeriet.

Närmare information för medierna:
Annamari Qvist, kommunikationsplanerare, Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, tfn 050 551 8498, fornamn.efternam(at)fpa.fi