Kanta.fi: Du kan nu skaffa läkemedel med ett finländskt elektroniskt recept i Spanien

21.3.2023

Användningen av finländska elektroniska recept i Europa utvidgas. Nu ingår också Spanien i systemet.


Med ett finländskt e-recept kan du nu köpa läkemedel på nästan alla apotek i Spanien (sanidad.gob.es, på spanska)

På motsvarande sätt är det nu möjligt att köpa läkemedel i Finland också med spanska elektroniska recept. Förutom i Spanien kan man med ett finländskt recept köpa läkemedel i Estland, Portugal, Kroatien och Polen.

Checklista för dig som ska köpa receptbelagda läkemedel med ett finländskt elektroniskt recept

Beakta följande innan du går till apoteket utomlands:

  • Ta med dig ditt pass eller ett fotoförsett id-kort till apoteket.
  • Kontrollera på kanta.fi, om det läkemedel du vill ha kan köpas i utlandet.
  • Användningen av finländska elektroniska recept i Europa utvidgas gradvis, så kontrollera före resan om tjänsten är i bruk vid resmålet.
  • Du kan köpa läkemedel endast med ett eget recept. Det är inte möjligt att köpa läkemedel för en annan vuxens eller en minderårig persons räkning.
  • Efter resan kan du i MittFPA (fpa.fi) elektroniskt ansöka om FPA-ersättning för läkemedelsköp utomlands.

Det europeiska elektroniska receptet underlättar läkemedelsbehandlingen under resor

Målet med det europeiska elektroniska receptet är att säkerställa en fortlöpande vård och säker läkemedelsbehandling för personer som reser i Europa. Om en person behöver läkemedel under en vistelse i ett annat europeiskt land kan hen köpa dem på apoteket i landet i fråga.

Med hjälp av gemensamma elektroniska tjänster kan receptuppgifterna förmedlas tryggt och effektivt. Ett europeiskt elektroniskt recept stöder också hanteringen av en persons medicinering som helhet.

Mer information

Inköp av läkemedel utomlands Inköp av läkemedel med utländskt recept

Kanta-tjänsternas kundservice: asiakaspalvelu@kanta.fi

 

Källa: Kanta.fi

Finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa.

Nyheter uppdaterade 18.4.2023: Tillagt två nya regioner, Castilla y León och Andalucia, som kommer att implementera det finländska elektroniska receptet den 18.4.2023.

Nyheter uppdaterade 14.6.2023: Tillagt två nya regioner, Ceuta och Melilla, som implementerade det finländska elektroniska receptet den 8.6.2023.

Nyheter uppdaterade 29.6.2023: Tillagt fyra nya regioner, Galicien, Navarra, Kantabrien och Valencia, som implementerade det finländska elektroniska receptet den 27.6.2023 och 29.6.2023.

Nyheten uppdaterad 31.8.2023: Tillagt information om att ett finländskt e-recept nu kan användas för att köpa läkemedel från nästan alla apotek i Spanien. Strukit punkten ”Till en början är receptet giltigt i åtta regioner i Spanien” i ingressen samt listan över spanska regioner i texten.