THL:s statistik: Vårdköerna är olika långa i olika sjukvårdsdistrikt

10.4.2017


I slutet av december 2016 väntade 115 823 patienter på vård vid sjukvårdsdistriktens sjukhus och av dem hade nästan 2 000 köat till icke-brådskande vård i mer än ett halvår, framgår det ur THL:s statistikrapport.

Snabbast fick klienterna icke-brådskande specialiserad sjukvård i Egentliga Finland och i Satakunta. Antalet patienter som köat i mer än ett halvår var störst både i absoluta tal och relaterat till befolkningsantalet i Helsingfors och Nylands (HNS), Egentliga Tavastlands och Satakunta sjukvårdsdistrikt. I HNS uppgick antalet patienter som stått i vårdkön i mer än ett halvår 1 092. De flesta av dem, 620 patienter, väntade på att få vård inom specialområdet för ögonsjukdomar.

Efterfrågan på icke-brådskande vård har ökat i sjukvårdsdistrikten. I fjol behandlades fler än en miljon remisser, vilket är fem procent mer än året innan. Med icke-brådskande vård avses vård, behandling och rådgivning som konstaterats vara medicinskt, odontologiskt eller hälsovetenskapligt nödvändig och som ska, med beaktande av hur brådskande den är, ordnas och inledas inom skälig tid. Inom den specialiserade sjukvården ska vård och behandling ges inom sex månader och inom mentalvårdstjänsterna för barn och unga senast inom tre månader från det att vårdbehovet har slagits fast.

Läs mer om tillgången till vård och de maximala väntetiderna till vården.

THL:s statistikrapport (på finska):